Meny
Sök
Här är du:  

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Det övergripande ansvaret för sjukvård har Västra Götalandsregionen.

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för personer, oavsett ålder och diagnos, som inte kan uppsöka vårdcentral för att få sina insatser. Ansvaret gäller till och med sjuksköterskenivå. Ansvaret omfattar också psykiskt funktionshindrade personer när det gäller insatser av understödjande och omvårdnadskarraktär.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet ryms
särskilda boendeformer
korttidsboende enligt Socialtjänstlagen
bostäder med särskild service inom handikappomsorgen
dagverksamheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen
hemsjukvårdsinsatser till kommuninvånarna

Kommunens ansvar omfattar habilitering, rehabilitering, hjälpmedel inklusive inkontinenshjälpmedel.

Kommunen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Marie Y Andersson
Tel. 031-97 62 52

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt