Meny
Sök
Här är du:  

Palliativ vård – lindrande vård

Om du har en svår sjukdom och bot inte längre är möjligt krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att hjälpa både den sjuke och dennes närstående. Denna vård brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede.

Definition av palliativ vård

Världshälsoorganisationen (WHO) definition av palliativ vård som Socialstyrelsen följer och som alltid eftersträvas i vårt arbete är: ”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lindande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem”.

Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar:

  • symtomkontroll
  • multiprofessionellt samarbete
  • kommunikation
  • stöd till närstående

Palliativ vård i särskilt och ordinärtboende

Målet med den palliativa vården är att se till att den sista tiden i livet blir så bra som möjligt och den omfattar alla åldersgrupper och diagnoser.

Tvärprofessionella team

Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska samarbetar med omvårdnadspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare och andra vårdgivare för att möta dina unika behov och kunna ge en god palliativ vård. Det finns även tillgång till en diakon, anhörigsamordnare och flera andra kontakter inom Västra Götalandsregionen som kan bidra med stöd och kunskap i svåra situationer som kan uppstå.

Palliativa rådet

I Öckerö kommun finns ett palliativt råd som kontinuerligt arbetar för att kvalitetssäkra och utveckla den palliativa vården. Medlemmarna är från alla inblandade yrkeskategorier. Vårdcentralerna i Öckerö har också representanter i rådet då samverkan mellan kommun och landsting är av största vikt för att säkerställa rätt vård och omsorg.

Har du frågor?

För mer information om palliativ vård kontakta gärna enhetschef för hemsjukvården eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som du når via medborgarkontoret eller Öckerö kommuns hemsidan.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt