Meny
Sök
Här är du:  

Funktionshinder

Öckerö kommun kan erbjuda dig som har en funktionsnedsättning olika former av stöd och service. Stödet innefattar så väl dig som har en funktiosnedsättning som dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning eller funktionshinder benämndes tidigare som handikapp. Definitionen av funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och för begreppet funktionshinder en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Stöd till personer med funktionsnedsättning kan fås genom olika insatser så som hemtjänst, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice. Insatserna berättigas antingen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL. Genom dessa lagar har du rätt att ansöka om insatser och genom en individuell bedömning få ett beslut. I vänsterkanten hittar du mer information om de lagar som styr och enligt vilken lag, beroende på ditt funktionshinder, kan ansöka om insatser.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom socialtjänsten lyder under tystnadsplikt och sekretess och får inte lämna ut uppgifter om den enskilda till obehöriga.

Överklaga

Om du får du avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet.
 

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt