Meny
Sök
Här är du:  

Kristeam, POSOM

Information om POSOM

Om det inträffar en stor och allvarlig händelse som innebär att väldigt många människor behöver råd och psykosocialt stöd samtidigt, finns det i kommunen ett kristeam som kan hjälpa till. 


POSOM står för Psykiskt och Socialt omhändertagande vid kris och katastrofer. POSOM arbetar för att genom psykiskt och socialt omhändertagande på sikt förebygga psykisk ohälsa.


Vid en större olycka eller katastrof i kommunen eller då kommuninvånare är berörda fungerar POSOM-gruppen som styrgrupp för att organisera stöd och hjälp till drabbade och deras anhöriga. Gruppen består av representanter från kommun, kyrka och hälso- och sjukvård.

Gruppen finns att tillgå vid extraordinära händelser när invånare i Öckerö kommun är drabbade och ordinarie verksamheter bedöms otillräckliga. POSOM-gruppen leder och samordnar omhändertagandet, aktiverar stödpersoner, organiserar stödcentra, handhar information och praktiska frågor. Exempel då POSOM-gruppen aktiverats är vid Tsunamikatastrofen.

POSOM arbetar för att

  • Ge psykologisk och social första hjälp vid större olyckor
  • Vid behov följa upp dem som drabbats och se till att stöd ges även efter det akuta skedet.
  • Genom psykiskt och social omsorg förebygga psykisk ohälsa på sikt.

Vid larm

POSOM-gruppen aktiveras av kommunchefen eller Riskhanteringsenheten.Vid större olyckor eller vid en katastrofsituation kallas POSOM gruppen av SOS Alarm. Vid behov upprättas stödcentrum i lämplig lokal. POSOM gruppen ansvarar för att stöd ges till personer som är drabbade.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt