Meny
Sök
Här är du:  

Om du är utsatt för våld

Om du är, eller har varit, utsatt för fysiskt eller psykiskt våld eller hot kan du få gratis hjälp och stöd. Du kan du vara anonym när du ringer.

Under dagtid ringer du Kommunservice 031 - 97 62 00 och ber att bli kopplad till jourtelefonen. Under kvällstid och helger ringer du till Göteborgs socialjour 031-365 87 00.

 

Lever du i en destruktiv relation? Känner du dig kränkt, otrygg eller rädd? Hjälp i Öckerö kommun:
VuxenPDF

Barn eller ungdomPDF

Det är vanligt att man känner skuld och skam om man blivit utsatt för våld. Ibland är det svårt att berätta för sin närmaste omgivning om hur man har det. 

Vi kan hjälpa dig med:

  • rådgivning och stöd
  • krissamtal
  • bearbetningssamtal
  • stöd i att ta kontakt med andra myndigheter
  • Om du har barn, kan också de få möjlighet till samtal, för att bearbeta svåra upplevelser. 

På mottagningen arbetar socionomer som har utbildning i psykoterapi och kvinnofridsfrågor. De har tystnadsplikt och för inga journaler.

Kontakta

INFORMATION IN OTHER LANGUAGESlänk till annan webbplats

Information from the Police Authority in other languageslänk till annan webbplats

AKUT SOS: 112

Polisanmälan länk till annan webbplats: 114 114

BRIS länk till annan webbplats: 116 111

Jag vill veta - för barns rättigheter vid brott länk till annan webbplats

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats: 020-50 50 50

Hedersförtryck.selänk till annan webbplats – om hedersrelaterat våld och förtryck

Terrafemlänk till annan webbplats – stödlinje på flera språk: 020-52 10 10

Öckerö kommun

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning: 031-96 22 65

Behandlingsenheten: 031-97 64 53

Familjerådgivningenlänk till annan webbplats : 031-97 64 60

Hönö vårdcentral: 031-712 76 60

Socialkontoret Öckerö: 031-97 62 00

Öckerö vårdcentral: 010-473 39 70

Göteborg

Sahlgrenska sjukhuset Växel: 031-3421000

Sahlgrenska Vuxenpsykiatriska mottagningen 031-343 63 00

Socialjouren länk till annan webbplats, kvällar och helger: 031-365 87 00

Kyrkans jourtjänst länk till annan webbplats: 031-800 650

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt