Meny
Sök

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå göra något den vill.


Våld förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. I Sverige är det ett brott att använda våld mot sin partner.

När en person använder våld mot den partner som man har ett förhållande med, är det för att få makt och kontroll över denna. Det är vanligt att den person som utövar våld försöker styra och kontrollera sin partner innan man börjar slå. Våldet brukar alltid öka och bli allvarligare med tiden om relationen fortsätter.
 

Definition av våld i nära relation

När en person använder våld mot sin partner kan det handla om flera olika typer av våld för att skada och få henne eller honom att må dåligt.

Fysiskt våld

Det kan handla om att man använder våld i form av slag, sparkar, örfilar, kraftiga knuffar, strupgrepp och användande av tillhyggen och vapen.

Sexuellt våld

Det kan handla om att den som utövar våld bland annat tvingar sig sexuellt på sin partner och kräver att få ha sex. Partnern kan tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar som man inte vill. Det kan även handla om våldtäkt samt våld riktat mot bröst och underliv.

Psykiskt våld

Det kan innebära att man hotar sin partner att man ska slå eller tvinga sig på sexuellt. Man kanske också hotar att ta livet av sig själv, sin partner eller andra personer som är viktiga för denne, som exempelvis barnen eller partnerns föräldrar.

Dessutom kan den som utövar våld kontrollera sin partner och använda nedsättande, kränkande ord för att bryta ned dennes personlighet. En annan typ av psykiskt våld kan vara att hindra partnern att trösta sina barn eller hindra denne att söka vård för egen del eller barnen.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

En person som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner för att klara av vissa saker i vardagen, exempelvis om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Om partnern lämnar den funktionsnedsatta partnern ensam, trots vetskapen om behovet av stöd och hjälp, handlar det om en allvarlig kränkning och en våldshandling.

Materiellt våld

Det kan innebära att den som utövar våld förstör familjens gemensamma saker, partnerns personliga tillhörigheter och barnens leksaker. Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan innebära att våldsutövaren kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar så att denne måste be om pengar till alla inköp. Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt i hushållet medan den andra använder sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Försummelse

Försummelse kan vara att inte få den hjälp man behöver med mat, medicin eller hygien. Det kan t.ex. vara att bli nekad till hjälp med att ta sig fram, komma ur sängen, få för lite eller för mycket mat eller felaktig medicin.

Hedersrelaterat våld

Utförs oftast inom familjer, som en följd av att traditioner eller normer bryts. Till exempel att familjen inte accepterar en familjemedlems sociala umgänge, sexuella läggning
eller klädsel.

Digitalt våld

Är det våld som sker online som exempelvis nätmobbning, hot om våld, virtuell våldtäkt och ofrivillig spridning av bilder och filmer.

Kontakta

I nödsituation ring alltid 112

Kvinnojouren Telefon: 031-45 31 73

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt