Meny
Sök
Här är du:  

Socialjour

Socialjouren ger akut hjälp till dig som behöver det, eller till dig som vet att någon annan är i behov av stöd. Det kan handla om våld, övergrepp eller andra akuta situationer, till exempel att ett barn far illa hemma.

Vid akut hjälp från socialtjänsten ringer du Kommunservice 031- 97 62 00 som då kopplar dig vidare till jourhavande socialsekreterare på socialkontoret.

På kvällar och helger kan du stället ringa Socialjour i GÖteborg. Socialjourens uppgift är att informera, ge råd och stöd till enskilda personer och familjer, i akuta sociala situationer. Ärenden där barn och ungdom är i fara prioriteras. I vissa situationer kan de ge socialt bistånd i olika former. De har öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Socialjouren är en myndighet som arbetar utifrån socialtjänstlagen. Tystnadsplikt och sekretess är densamma som inom övriga socialtjänsten.

Psykisk och social omsorg vid större olyckor

Inom kommunen finns en särskild grupp som arbetar med psykisk och social omsorg vid större olyckor och katastrofer. Gruppen kallas för POSOM och kallas ut av SOS Alarm för att skapa stödcentrum dit du kan vända dig när det hänt något.

Kontakta

Vardagar
Öckerö socialtjänst
Telefon: 031-97 62 00

Måndag 08.00-18.00
Tisdag 08.00-16.30
Onsdag 08.00-16.30
Torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-14.30

Övrig tid
Socialjour Göteborg
Telefon: 031-365 87 00


Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt