Meny
Sök
Här är du:  

Drogförebyggande arbete

ANDT står för alkohol, narkotika, doping, tobak och kommunen arbetar med insatser för att förebygga bruk och missbruk tidigt. Det finns flera olika sätt att arbeta med dessa frågor.

I Öckerö kommun arbetar man efter en metod som är inspirerad av Bodens drogförebyggare Urban Nyström, och hans idéer om att ungdomsfylleriet inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem:

”Om alla vuxna i en kommun blir överens om att ungdomar inte skall dricka alkohol innan de fyllt 18 år, så är ungdomsfylleriet i princip utrotat”.

 

Håkan Fransson har efter den idén utvecklat Öckerömetoden. Visionen är att få alla överens, det vill säga hela vuxenvärlden, om nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.

Öckerömetodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Metoden har beskrivits som en helhetslösning med lokala drogförebyggare i fokus. Den bygger på attitydpåverkande arbete riktat mot föräldrar och andra vuxna, det lokala föreningslivet och lokala medier. Uppföljning sker genom kontinuerliga lokala drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Detta sker både direkt och via massmedia. Tanken med detta är att ge en stark lokal och aktuell förankring. Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden.

För närvarande arbetar 18 kommuner utefter Öckerömetoden och ett fyraårigt forskningsprojekt som syftar till att utvärdera dess effekter pågår nu på Malmö högskola. Läs mer om det härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Tack vare att fler och fler kommuner är intresserade av Öckerömetoden och vill ha vår hjälp att implementera arbetssättet har vi nu expanderat och anställt ännu en drogförebyggare, Linda Apelqvist.

Vi hjälper gärna fler kommuner! Hör av er så berättar vi hur.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt