Meny
Sök

Öckerömetoden

Öckerömetodens övergripande mål är att få vuxenvärlden överens om nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion bland ungdomar under 18 år. Det finns flera tillvägagångssätt att nå denna vision och utveckling av arbetssätten görs hela tiden eftersom samhället förändras. Nedan beskrivs grunderna i Öckerömetoden.

Drogvaneundersökning

Genom årliga drogvaneundersökningar får de vuxna i samhället en samlad bild av hur läget gällande alkohol, tobak och narkotika ser ut, och detta skapar tillfälle till kommunikation. Drogvaneundersökningen återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Detta sker både direkt och via massmedia. Tanken med detta är att ge en stark lokal och aktuell förankring.

Statistiken kan sedan användas på föräldramöten där siffrorna skapar krismedvetenhet och mobiliserar en enhetlig föräldrakraft. Den kan också användas för att se trender över tid och det har visat sig att metoden är framgångsrik.

Föräldramöten

Målet är att medverka på alla föräldramöten i årskurs 7-9 i kommunen. Om behov finns kan även drogförebyggaren medverka i de lägre årskurserna och/eller gymnasiet. På föräldramötena ges konkreta tips på hur man som ungdomsförälder skall förhindra alkoholdebut. På varje föräldramöte presenteras också resultat av den senaste drogvaneundersökningen, anpassad efter målgrupp. Presentationernas tidslängd varierar och anpassas efter den tid skolan kan avvara vid varje tillfälle, men normalt brukar det vara omkring 20-30 minuter.

Drogförebyggarnas nyhetsbrev

Vid varje föräldramöte ges föräldrar möjlighet att prenumerera på drogförebyggarens nyhetsbrev, som kommer ut några gånger i halvåret. Nyhetsbrevet innehåller information om nuläget gällande ungdomar och droger i kommunen, lite tips om föreläsningar, böcker, tv-program och artiklar samt uppmuntran för ett fortsatt restriktiv förhållningssätt hos föräldrarna. 

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Maila hakan.fransson@ockero.se

Drogfritt föreningsliv

Öckerö kommun har under årens gång gjort flertalet olika insatser för att skapa ett drogfritt föreningsliv. Sedan 2010 är ett av kriterierna för föreningsbidrag att föreningar med ungdomsverksamhet skall ha en drogpolicy. Drogpolicyn ska vara känd och accepterad av föreningens ledare, medlemmar och föräldrar. Föreningarna har också uppmanats att se över sina hemsidor och bildgalleri så att det inte förekommer alkohol på några bilder. I samarbete med tillståndsenheten i Göteborg har det ordnats utbildning i alkoholhantering, där föreningarna fått information av vilka regler som gäller i samband med uthyrningar av föreningslokalen eller egna event som jubileum m.m.

 

Öckerömetoden

Drogvaneundersökning

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt