Meny
Sök

SSPF

SSPF är ett forum för informationsutbyte och samverkansinsatser som finns i Göteborg och dess kranskommuner. Syftet med SSPF är att effektivare kunna samverka kring ett barn för att i ett tidigt skede erbjuda hjälp för att undvika att barnet hamnar i en ogynnsam utveckling.


Socialtjänsten, skola, polisen och fritidsgårdsverksamheten utgör alltid grunden i SSPF. I vissa situationer där det bedöms värdefullt och föräldrar gett sitt samtycke, kan även andra kopplas in. Målgruppen för SSPF är barn och unga i åldern 12-18 år. 

Vårdnadshavaren löser sekretessen

SSPF bygger på att vårdnadshavarna (och ungdomar över 15 år) skriftligen godkänner att personal från de olika aktuella verksamheterna får lov att lösa sekretessen och prata öppet om barnet/ungdomen.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt