Meny
Sök
Här är du:  

Nationella och lokala målområden

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation".

Förutsättningar för en god hälsa påverkas av livsvillkoren (exempelvis utbildning, sysselsättning, ekonomiska villkor och tillgång till hälso- och sjukvård), de omgivande livsmiljöerna (den fysiska och psykosociala miljö där vi växer upp, bor, arbetar och tillbringar vår fritid) och av individens egna val och levnadsvanor.

Åtta nationella målområden

Folkhälsopolitikens åtta sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur (från juni 2018)

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Lokalt prioriterade målområden

En kartläggning över folkhälsan i kommunen har visat behov av att arbeta extra med några områden inom folkhälsan. Kommunstyrelsen har beslutat att följande mål är prioriterade i Öckerö kommun:

 • Barn och ungas uppväxtvillkor (det tidiga livets villkor)
 • Jämställdhet (kontroll, inflytande och delaktighet)
 • Drogförebyggande (levnadsvanor)

Kontakta

Folkhälsoutvecklare
Linn Wass

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt