Meny
Sök
Här är du:  

Brottsförebyggande arbete

Öckerö kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer i Rådet för hälsa och trygghet.

Brottsprevention

Det brottsförebyggande arbete, brottsprevention, innebär åtgärder som minskar riskerna att utsättas för brott eller som hämmar människors brottsliga och oönskade beteende. Brottsförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention.

Social brottsprevention har som mål att motverka att individer antingen börja begå brott i unga år eller motverka återfall i ny brottslighet efter avtjänat straff.

Situationell brottsprevention är insatser som syftar till att minska antalet möjliga brottstillfällen. Åtgärderna är situationsbundna och riktas mot tillfället, platsen eller sammanhanget där brottet begås. Det kan exempelvis bestå av avskräckning och försvårande av brott eller ökad bevakning. 

Läs mer om våld, övergrepp och brott.

Medborgarlöften

Medborgarlöftet handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår. Under våren 2017 har polisen i samarbete med kommunen utifrån medborgardialoger arbetet fram ett gemensamt medborgarlöfte.

Läs mer om Medborgarlöften och besvara enkäten

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt