Meny
Sök
Här är du:  

Medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår. Under 2017 arbetade polisen i samarbete med kommunen fram ett medborgarlöfte med konkreta aktiviteter som fokuserade på ökad trafiksäkerhet. Läs mer nedan.

Nya medborgarlöften arbetas fram

Under 2018 kommer Öckerö kommun tillsammans med polisen ta fram ett nytt medborgarlöften. En del i arbetet är att lyssna på vad invånare upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. 

Medborgarlöften innebär att polis och kommun tar fram konkreta aktiviteter som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 

Utgångspunkten för medborgarlöftena är bland annat att föra en dialog och lyssna på vad du som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att känna dig trygg och säker. Dina kunskaper och uppfattningar kommer vara ett bidrag till den gemensamma lägesbilden, vilken kommer att ligga till grund för ett antal medborgarlöften.

Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell. Syftet med omorganisationen är att polis och kommun ska komma närmare medborgarna och lösa fler brott.

Medborgarlöftet 2017

Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.

Följande utlovas:

  • Vid minst 6 tillfällen, utöver den vanliga verksamheten, genomföra polisiära trafikinsatser med olika fokus utifrån aktuell problematik.
  • Genomföra ett antal trygghetsvandringar med syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön och prioritera de särskilt utsatta vägavsnitten.
  • Öka samverkan med frivilligorganisationer som vill vara med och stötta ett gott trafikbeteende samt en ökad vuxennärvaro i kommunen.
  • Aktivt arbeta tillsammans med föräldrar för ett ökat engagemang för barns och ungdomars trafikkunskap och beteende i trafiken.

Läs mer om Öckerö kommuns medborgarlöfte härPDF.

Dessa löften är en del av en långsiktig satsning för att förändra rådande kultur i Öckerö kommun.  

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt