Meny
Sök
Här är du:  

Brandfarliga varor i hemmet

Förvarar Du större mängder av en brandfarlig vara krävs tillstànd. Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste Du ha tillstànd från kommunen.

Så här får Du förvara utan tillstånd i enfamiljshus och fritidshus:

Vindsförråd
Ingen förvaring.

Fristående eller avskilt förråd
Brandfarlig vätska, sprayburkar och ventilerat utrymme gasolflaskor.

Bostadsdel
Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage
Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning.

Källare
I ventilerat utrymme, t.ex. hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska.

Dessutom fär 5 liter acetylen hanteras i ventilerat utrymme, som är brandtekniskt avskilt frän bostaden. Vid placering i garage skall den skyddas mot påkörning.

Eldningsolja
I cistern fär dessutom för husets uppvärmning förvaras högst 10 000 liter eldningsolia. I garage skall cistern vara påkörningsskyddad.


Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt