Meny
Sök
Här är du:  

Eldning och påskfyrar

Mellan den 1 mars och 30 september är det eldningsförbud. För att få elda under denna period krävs dispens från kommunen.

Förbudet avser detaljplanelagda områden. Resten av året får trädgårdsavfall som inte kan komposteras eldas upp, om det sker utan olägenhet för människors hälsa. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Du kan ansöka om dispens från eldningsförbudetPDF.

Eldningsförbudet gäller detaljplanelagtPDF område.

Säker eldning

Avstånd

Elda på betryggande sätt och avstånd till byggnader, brännbart upplag, skog, el- och telefonledningar, eller brandfarliga varor.

Avgränsnings- och skyddsåtgärder

Innan du börjar elda bör lämpliga åtgärder för brandsläckning vara framtaget. Detta kan vara vattenförråd, trädgårdslang med godtagbart tryck, ruskor eller dylikt. Vid eldning på marken; vattna runt om området som ska brännas av. Om du ska elda mycket ris ska du ta lite i taget. Bäst är att elda i en plåttunna, kar eller likvärdigt.

Bevakning

Elden ska hållas under bevakning till den släckts. Enkel regel: Den som startat elden är den som släcker den!

Vindändring

Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk bör eldning upphöra. Prognoser finns på SMHI:s hemsida http://www.smhi.se./länk till annan webbplats

Larmrutiner

På platsen eller i dess närhet ska det finnas möjlighet att ringa 112 - helst mobiltelefon så att det går att motringa.

Kontroll efter eldning

Särskild kontroll av större askhögar ska ske. Vattenbegjutning under omrörning eller täckning med jord eller sand förhindrar att branden sprids. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

Tidpunkt för eldning

Eldning skall vara avslutad senast vid mörkrets inbrott. Risken för onödiga larm ökar påtagligt efter mörkrets inbrott.

Påskfyrar

Påskfyrarna i Öckerö kommun är en del av en lång tradition. Det är något som pågått i flera generationer. På de flesta håll på våra öar sköts påskfyrarna bra, men tyvärr finns det flera fyrar där det finns problem:

  • Eldning med däck och spillolja. Det har lett till mycket svåra föroreningar av marken på de platser där fyrar eldats.
  • Skadegörelse och inbrott i samband med det så kallade grankriget.
  • Anlagda bränder inför påsk.
  • Detta är inget som vi på kommunen själv kan rå på, vi behöver att alla vuxna och ungdomar ställer upp på några enkla värdegrunder. Det vi vill uppnå tillsammans med er är:
  • Rena fyrar.
  • Inga brott.
  • Inga anlagda bränder.

De senaste åren har kommunen inlett samtal med de som anlägger påskfyrar och det har gett mycket positiva resultat.

Varje år delar kommunen ut ett vandringspris till den påskfyr som skötts bäst.
2017 tillfölll priset Knippla påskfyr för ett mycket bra genomfört arbete i samband med påskfyren.

Kontaktperson
Kommunens kontaktperson för påskfyrar är miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan-Eric Bäck, tel 031-97 62 08. E-post: jan-eric.back@ockero.se

Här kan du läsa testresultaten från jordproverna på eldningsplatserna.

KnipplaPDF

HälsöPDF

Öckerö NorgårdPDF

Hönö Röd

PDF

Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark på platser för påskfyrar i Öckerö kommun.

Rapport: Miljömedicinsk bedömningPDF

PDF
Läs mer om Miljömedicinskt centrum och deras verksamhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Blanketter och e-tjänster

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt