Meny
Sök
Här är du:  

Tillsyn och rådgivning

Med tillsyn enligt LSO menas att kommunen kontrollerar brandskyddet i byggnader och anläggningar. Avsikten med tillsynen är i praktiken att kontrollera att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar har vidtagit de åtgärder, för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand, som kan anses skäliga med tanke på kostnaden för åtgärden. Det kan innebära att ägaren eller innehavaren till exempel sätter upp brandvarnare, skyltar som visar utrymningsvägar eller placerar ut brandsläckningsutrustning.

Kontakta

Inspektör:
Peter Eriksson

Tel: 031 97 62 00

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt