Meny
Sök
Här är du:  

Säkerhetssamordning

Kommunal säkerhetssamordning är ett strategiskt område som handlar om arbetet med den kommunala organisationen kring krisledning och krishantering vid extra ordinära händelser.

Det kan även röra sig om andra aktuella kommunala säkerhetsfrågor. Det kan vara ett sammanhållande ansvar för incidentrapporteringssystem för skador och olyckor, eller att få till stånd samverkan kring händelser som upplevs osäkra eller otrygga för både invånare och anställda.

Forum där kommunen samverkar gällande säkerhetsfrågor;

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
  • Sveriges kommuner och Landsting SKL
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • GR Nätverk för säkerhetssamordnare
  • Rådet för hälsa och trygghet
  • Kommunchefsgruppen
  • POSOM

Kontakta

Säkerhetssamordnare

Lukas Van der Heiden

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt