Så här har vi tänkt oss

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar Öckerö hamnplan med omgivning och Skärhamnsås, en höjd sydväst om hamnplan. Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett levande centrum för dig som kommuninvånare, där människor rör sig i området under större delen av dygnet. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Navet i det nya centrumet är torget som placeras mellan de nya byggnaderna på nuvarande hamnplanen, i direkt anslutning till vattnet. Här möjliggör planen kommunens nya gemensamma samlingspunkt med en stor öppen torgyta och en utomhusscen. I miljön kring hamnen kommer det att vara gångstråk och sittbänkar. Den vattennära miljön innebär unika förutsättningar och många utvecklingsmöjligheter som ska beaktas och tas tillvara på. På berget mellan Solhöjden och hamnplan byggs bostadshus.

Detaljplan och tillhörande handlingarPDF

Illustrationskarta

 

Val länkar Så här har vi tänkt oss Gör din röst hörd Vad händer sen? Vanliga frågor