Meny
Sök
Här är du:  

Långa, tunga och breda transporter

Planerar du en lång, tung eller bred transport inom Öckerö kommun? Då ska du skicka in en dispensansökan till kommunen. I de fall där tranporten passerar en kommungräns ska du skicka din ansökan till Trafikverket i den region där transporten startar.

 

Förarens ansvar

Innan transporten påbörjas ska föraren förvissa sig om att färdvägen är framkomlig med hänsyn till vägarbeten och hinder i höjd- och sidled med mera. Väghållaren måste kontaktas ifall vägmärken tillfälligt måste flyttas. I varje dispensbeslut anges vilka villkor som gäller för den aktuella transporten. En förutsättning för dispens är att lasten är odelbar. Det är viktigt att ansökningsblanketten är fullständigt ifylld så att handläggningstiden blir så kort som möjligt.

Dispenser

Fordon som överskrider de gränsvärden som finns i Trafikförordningen 4 kapitlet vad gäller vikt, bredd och längd måste ha tillstånd för att kunna framföras.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens).

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt