Meny
Sök
Här är du:  

Riksfärdtjänst

Vid resa utanför Öckerö kommun, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Partille och Härryda måste man ansöka om riksfärdtjänst.

Förutsättningarna för att beviljas riksfärdtjänst är att:

  • du är folkbokförd i Öckerö kommun
  • ändamålet med resan är rekreation fritidsfritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • resan inte av någon annan anledning bekostas av stat, kommun eller landsting, t ex vårdbehandling
  • resan inte är en tjänsteresa eller ska bekostas genom föreningsverksamhet
  • du har ett funktionshinder som omöjliggör en resa på egen hand, med andra klass tåg eller buss

Kan du genomföra en resa på egen hand med allmänna kommunikationer och den hjälp och service som trafikföretaget ger, är du inte berättigad till riksfärdtjänst.

I första hand används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller flyg med eller utan ledsagare.
 

Hur ansöker man

Ansökan om riksfärdtjänst ska göras skriftligt, minst 14 arbetsdagar innan avresan. Inför större helger och för resor under sommarmånaderna måste ansökan göras tidigare. Ansökningsblankett får du från kommunens färdtjänsthandläggare. Läkarutlåtande avseende riksfärdtjänstansökan kan bli aktuellt.

Utredning och beslut

Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst utreds och beslutas av kommunens färdtjänsthandläggare. Kommunen ansvarar inte för att en beviljad resa kan genomföras. Att en resa inte går att bokas på grund av platsbrist eller för att inte avgångarna passar, innebär inte heller någon skyldighet för kommunen att ordna resan på annat sätt. Kommunen har inte heller någon skyldighet att anordna resan. Kommunen bokar endast resa om man blivit beviljad resa med taxi. En resa som inte avbokats vid förhinder bekostas av den enskilde.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt