Meny
Sök

Camping

Camping

Det finns inga campingplatser i Öckerö kommun.

Uppställningsplatser för husvagn/husbil

Flera företag och föreningar erbjuder uppställningsplatser för husvagn och husbil sommartid. Bland annat ordnar nedanstående verksamhetsutövare uppställningsplats under sommarhalvåret.

Hitta ställplatserna härlänk till annan webbplats  


Tältning

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Vid tältning i större grupper med flera tält behövs markägarens tillstånd eftersom risken för markskador och sanitära olägenheter är större.

Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. I naturreservat gäller särskilda regler som begränsar allemansrätten. Det är inte tillåtet att tälta i Ersdalens naturreservat på västra Hönö och i Rörö naturreservat.

Det inte är tillåtet att tälta på de platser som finns med i de lokala ordningsföreskrifterna. Offentlig plats: kyrkogårdar: Öckerö och Hönö kyrkogård, badplatser: Lapposand, Jungfruviken, Sandviken och Hästen (samtliga Hönö), Saltasviken, Hjällvik (båda Öckerö), Tjolmen (Hälsö), Knippla badplats , Hyppelns badplats, Gula skären (Rörö), Klarvik (Björkö), Kalvsunds badplats, Grötö badplats, Vivik (Fotö), anläggningar för lek och idrott: Prästängsområdet innefattande ishall och fotbollsplan (Öckerö), färjelägen, samt områden i direkt anslutning till restauranger och nöjeslokaler/festlokaler.

Parkering

Inom kommunen gäller generellt 24-timmars parkering på vägmark, om inte annat anges. Det är inte tillåtet att övernatta i parkerad husbil eller husvagn inom Öckerö kommun på gatumark t.ex. parkeringsplats eller i naturen.

Generellt gäller allmänna regler enligt TrF (Trafikförordningen) 3 kap. inom Öckerö kommun. Allt som inte är väg är terräng. Det råder ett generellt förbud i Sverige att stanna i terräng, även om det inte är skyltat med P-förbud.


När du ska parkera kan du välja att parkera på gatumark eller tomtmark.

  • När du parkerar på gatumark parkerar du oftast längs kommunens gator.
  • När du parkerar på tomtmark parkerar du till exempel på fastighetsägares mark, vilket kräver dennes tillstånd, eller på någon form av parkeringsanläggning.

Ordförklaring

Camping - med camping avses tillfälligt eller varaktigt anordnad anläggning för uppställning av husbil, husvagn, tält mm.

Uppställningsplats - plats för tillfällig uppställning av husbilar och husvagnar sommartid anordnad av verksamhetsutövare t.ex. hamnförening

Tältning - kortvarig uppställning av tält i naturområde

Parkering – uppställning av fordon på gatumark eller tomtmark

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt