Meny
Sök
Här är du:  

Parkering

Du kan ställa ditt fordon på gator, parkeringsplatser och på enskild mark. Tänk på att följa parkeringsreglerna och att de kan vara olika beroende på var du ställt din bil. För att öka trafiksäkerheten och minska risken för konflikt med boende längs vägarna har kommunstyrelsen uppdragit Securitas att utöva parkeringsövervakning.

Parkeringszon

Inom Hönö Klåva gäller parkeringsförbudszon. Det innebär att det inom skyltat område är tillåtet att parkera på markerade platser högst tre timmar i följd, om inget annat anges. Inom området skall P-skiva användas.

P-skiva

På parkering märkt P-skiva, ska parkerade fordon använda parkeringsskiva (P-skiva) eller annan anordning som visar klockslag när fordonet parkerades.

På parkeringsskivan eller motsvarande skall klockslaget när fordonet parkerades, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in. Parkeras fordonet innan tidsbegränsningen börjar gälla och skall stå kvar efter denna tidpunkt, skall klockslaget för tidsbegränsningen början anges. Parkeringsskivans inställning får inte ändras för att erhålla längre uppställningstid, utan att fordonet flyttas.

Parkeringen skall avslutas inom den angivna uppställningstiden såvida inte regleringen upphört. Parkeringsskivan eller motsvarande anbringas framtill i eller på fordonet med tidsangivelse väl synlig och lätt avläsbar av person utanför fordonet.

P-skiva finns att köpa hos butikerna i Hönö Klåva.

Bevakning vid Hönö Pinan

Pendelparkeringen vid Hönö Pinan bevakas nattetid.

Tillfällig skyltning, affischering med mera.

Bestämmelser om detta finns i kommunens skyltprogram (länk finns i högerspalten). Tänk på att om du sätter ut skyltar utan polistillstånd kan du bli ersättningsskyldig till kommunen för de kostnader som bortforsling medför.

Parkeringsautomat Hjälvik

I anslutning till badplatsen på Hjälvik, Öckerö, finns en parkeringsautomat under perioden 1 juni - 31 augusti, resten av året är perkering gratis. Taxan där är 5 kronor per timme mellan klockan 6-23, övrig tid gratis.

Kontakta

Gatuchef
Annie Bedö

Lagar och förordning

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt