Meny
Sök
Här är du:  

Sjukresor

Om du ska resa till vårdcentral, sjukhus eller annan vårdgivare inom Västra Götalandsregionen kan du få ersättning för en del av resekostnaderna.

Ersättningen är normalt beräknat efter det billigaste färdsättet. En del av kostnaden får du betala själv, den delen kallas för egenavgift. Avgiften är olika beroende på vilket färdsätt du använder.

En planerad sjukresa ska alltid gå mellan din folkbokföringsadress och vårdinrättningen du ska besöka.

Kontakta

Frågor och information

Sjukreseenheten i Göteborg och Södra Bohuslän

Postadress:
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus Sjukreseenheten
405 44 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5

Telefon: 010-473 21 00
Telefontid: 09.00-11.45 samt 13.00-15.00
Fax: 010-473 21 10

Bokning av sjukresa
Telefon: 020-91 90 90

Synpunkter kring sjukresor

Synpunkter kring sjukresor hanteras av Sjukreseenheten på Regionens Hus Göteborg. Se kontaktuppgifter ovan.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt