Meny
Sök
Här är du:  

Trafikregler och säkerhet

Trygghet, säkerhet och trafik på agendan i kommunen.

Rådet för hälsa och trygghet i Öckerö kommun har låtit bilda en analysgrupp vars uppdrag är att skapa gemensamma översiktliga bilder över specifika områden.

Gruppen består av kommunens folkhälsoplanerare, säkerhetssamordnare samt företrädare från polisen och utifrån vilket område som ska analyseras inbjuds även andra deltagare. Första området som gruppen arbetar med gäller trafik och följaktligen är kommunens gatuchef från samhällsbyggnad delaktig i arbetet.

Med utgångspunkt av rapporter från polis och räddningstjänst samt resultat från medborgardialog och mejl- korrespondens från invånare ska en samlad bild skapas. Utifrån detta kommer lämpliga åtgärder planeras och genomföras.

Trafikljus


Kommunen följer Vägverkets linje när det gäller signalreglerade cirkulationsplatser:

"Om övergångsstället ligger nära (mindre än 30 meter ifrån) cirkulationsplatsen får signalen för övergångsstället inte visa grönt in i cirkulationen mot väjningsplikt. I dessa fall kan släckt signal användas, signalanläggningen är aktiv men alla signallyktor är släckta i alla riktningar i normalläget. Vid fotgängaranmälan tänds signalen upp och stoppar fordonstrafiken. Efter att gångsignalen blivit grön och åter röd samt säkerhetstiden mäts ut återgår signalen till släckt viloläge."

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt