Meny
Sök
Här är du:  

Bidragsbestämmelser

Förutsättningar för föreningsbidrag

Barnkonventionen och barnperspektivet skall vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. Speciellt beaktande skall ske avseende artiklarna 2, 3, 6 och 12 (barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).
Barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet.

Föreningens verksamhet skall

  • bedrivas i kommun och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen
  • vara fri från droger och doping
  • medverka till att forma demokratiska värderingar
  • motverka kränkande särbehandling och mobbing
  • motverka alkohol- och drogmissbruk, våld, rasism och sexism
  • inte tillåta antydningar/anspelningar på alkohol, droger, våld, rasism och sexism på hemsidor mm
  • beakta jämställdhetsperspektivet
  • verka för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges samma förutsättningar att utöva sina aktiviteter.

Samtliga bidragsberättigade föreningar skall inlämna föreningsblankett.
Representant för föreningen skall deltaga på kultur och fritidsförvaltningens obligatoriska föreningsträffar.

Föreningar med ungdomsverksamhet och mindre än 40 sammankomster under verksamhetsåret erhåller inte lokal- och anläggningsbidrag. Föreningen kan dock söka riktat bidrag, ledarutbildningsbidrag samt har 0-taxa i kommunala lokaler undantaget Hedens By.

Ekonomiska föreningar, föreningar som tillhör svenska kyrkan, svenska försvaret samt stödföreningar (supporterklubbar m fl.) erhåller inte föreningsstöd.

Bidragens storlek är beroende av kultur- och fritidsnämndens budget.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt