Meny
Sök

Ledarutbildning

Bidraget syftar till att stärka ledare som är aktiva i föreningens barn- och ungdomsverksamhet och/eller har styrelseuppdrag i föreningen.

Kursen skall vara direkt kompetenshöjande med inriktning att öka ledarens kunskaper och förmåga i det direkta ledarutövandet i barn- och ungdomsgrupper.

Kursen skall pågå minst 1 dag med snitt på minst 6 timmar. Bidrag kan inte sökas för s.k. inspirationskurser/konferenser.

Intern utbildning  

  • i egen förening
  • i samverkan med annan förening
  • i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen    

Bidrag

  • lokalkostnader, föreläsare, kursmaterial etc.

Bidrag utbetalas ej för kurs som finansieras av studieförbund.  Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast en månad före planerad kursstart. 

Extern utbildning

Deltagare skall vara medlem i föreningen, inneha en ledarfunktion i föreningen samt vara minst 14 år.Kurser förlagda utanför Sverige skall i förhand beviljas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidrag utgår ej till anställda inom föreningen.  

Bidrag

  • kurs- och reskostnader, max. 3.000:-/deltagare och kurs  reskostnaden räknas efter billigaste färdsättet
  • förlorad arbetsförtjänst med max 700:-/arbetsdag

Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2 månader efter avslutad kurs.
Kursprogram och intyg skall bifogas ansökan.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt