Meny
Sök
Här är du:  

Lokal- och anläggningsbidrag

Ungdomsföreningar      

 • ideell förening med stadgar godkända av kultur- och fritidsnämnden
 • bedriva sin verksamhet i kommunen
 • verksamhetsplanering
 • regelbundet bedriva ungdomsverksamhet för 0-20 år
 • minst 10 medlemmar i åldern 0-20 år
 • minst 40 sammankomster per år med minst 3 deltagare i åldern 0-20 år  per sammankomst
 • drogpolicy

Bidrag

 • 50 % av driftskostnader*, för föreningsägd eller hyrd lokal/anläggning   baserade på föregående år
 • minst 40 sammankomster/år för 0-20 år, högst ett basbelopp
 • minst 300 sammankomster/år för 0-20 år, högst två basbelopp
 • undersektion kan ej erhålla bidrag utan enbart "huvudförening"
 • o-taxa inom kommunala lokaler, undantaget Hörsalen och Hedens By

Hembygdsföreningar, kulturföreningar samt föreningar som för kommunens lokala traditioner vidare

 • ideell förening med stadgar godkända av kultur- och fritidsnämnden
 • bedriva sin verksamhet i kommunen, huvuddelen av medlemmarna bosatta  inom kommunen
 • verksamhetsplanering

Bidrag

 • 50 % av driftskostnader*, för föreningsägd eller hyrd lokal/anläggning baserade på föregående år, högst ett basbelopp
 • o-taxa inom kommunala lokaler, undantaget Hörsalen och Hedens By

Handikappföreningar  

 • ideell förening med stadgar godkända av kultur- och fritidsnämnden
 • bedriva sin verksamhet i kommunen, huvuddelen av medlemmarna bosatta  inom kommunen
 • verksamhetsplanering
 • drogpolicy

Bidrag

 • 50 % av driftskostnader*, för föreningsägd eller hyrd lokal/anläggning baserade på föregående år, högst ett basbelopp
 • o-taxa inom kommunala lokaler, undantaget Hörsalen och Hedens By

Pensionärsföreningar


bedriva sin verksamhet i kommunen, huvuddelen av medlemmarna bosatta inom kommunen

Bidrag

 • o-taxa inom kommunala lokaler, undantaget Hörsalen och Hedens By

* Kriterier för lokal- och anläggningsbidrag         

 • elkostnader, VA- kostnader, olja
 • reparationer; byggnadsmaterial, färg, tapeter mm
 • sand, grus, gräsfrö, gödsel         
 • drivmedel för att verksamheten skall fungera          
 • åror
 • försäkringar och räntekostnader för lokaler och anläggningar
 • externa arbetskostnader
 • intäkter skall ej redovisas (t ex hyra, cuper, sponsorer, medlemsavgifter) 

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt