Meny
Sök
Här är du:  

Starta förening

Vill du starta en förening? Hos oss kan du få information, råd och tips i olika föreningsfrågor. Kontakta kommunens föreningssamordnare för att se om det redan finns en förening med den verksamhet du söker. Finns det inte någon lämplig förening, samla alla intresserade till en första träff.


Första mötet
Vid den första träffen beslutas om bildandet av en förening samt föreningens ändamål eller syfte. Man väljer en tillfällig styrelse (en interimsstyrelse) ordförande, sekreterare och kassör som får i uppdrag att:

 • Upprätta stadgeförslag
 • Undersöka lokalfrågan
 • Undersöka vilken riksorganisation föreningen kan tillhöra
 • Göra ett förslag på verksamhetsplan och budget
 • Föreslå namn på den nya föreningen
 • Föreslå storlek på medlemsavgiften
 • Undersöka om föreningen behöver någon försäkring för verksamheten (RF-anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring)
 • Kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)

Föreningsbildningsmöte (första årsmötet)

 • Fastställa stadgarna
 • Väljs ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
 • Fastställa verksamhetsplan och budget för kommande året
 • Besluta om vilken riksorganisation föreningen skall söka medlemskap i
 • Fastställa medlemsavgiften
 • Besluta om att öppna plus- bankgirokonto och vem/vilka som får teckna kontot
 • Besluta om föreningens namn
 • Besluta om försäkringsfrågan

Första styrelsemötet

 • Styrelsen konstituerar sig, d v s har ett möte där de olika styrelseuppgifterna fördelas. På detta möte utser man också vem eller vilka som skall vara firmatecknare för föreningen.

 

Styrelsen arbetsuppgifter

Ungefär så här brukar respektive funktions arbetsuppgifter fördelas:

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • Svarar för planeringsverksamheten
 • För föreningens talan utåt
 • Kontrollerar att alla beslut genomförs
 • Är oftast en av föreningens firmatecknare

Sekreterare

 • Skriver föreningens protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post
 • ansvarar tillsammans med ordförande för årsberättelsen

Kassör

 • Svarar för föreningens ekonomi
 • Sköter in- och utbetalningar
 • Ansvarar för bidragsansökningar
 • Svarar för medlemsregister och medlemsavgifter
 • Sköter föreningens försäkringar
 • Ansvarar för föreningens bokslut

Valberedningen

 • Följa styrelsens arbete under året och föreslå kandidater till styrelsen


För att bli en bidragsberättigad förening så behöver man fylla i ansökan här och bifoga följande:

 • Stadgar
 • Verksamhetsplan
 • Drogpolicy (avser barn och ungdomsförening)
 • Protokoll från konstituerande möte
 • Plusgirot/bankgirot
 • Organisationsnummer


På Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information om att bilda en förening och förslag på normalstadgar: http://www.svenskidrott.se/Bildaidrottsforening/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om hur man ansöker om organisationsnummer

Ansök här om att bli bidragsberättigad förening.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt