Meny
Sök

Fornminnen

Varje sten kan bära en historia

Överallt runt oss finns spåren av tidigare generationers liv och om detta vittnar 200 kända fornminnen som ännu finns bevarade på Öckeröarna. Boplatser från stenåldern, bronsåldersrösen och sjömärken från alla tider återfinns på de högsta punkterna i Öckerö kommun. Vid strandkanten finns det gott om tomtningar där fiskare vilat och förvarat redskap. På havets botten finns vrak från förlista skepp och föremål från svunna tider som få personer kunna se.

I databasen och i broschyren "Gastar, guld och sjunkna skepp" kan du läsa mer om fornminnen på land och i havet runt Öckeröarna.

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsöklänk till annan webbplats kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Där kan du bl a läsa mer om fornminnen på land och i havetlänk till annan webbplats.

Var uppmärksam på de historiska spåren i naturen och förvalta dem väl. De har något att berätta.


Döingeröse

Döingeröse

Döingeröse är lämningar efter att man rösade ilandflutna kroppar under en enkel ceremoni. Den som påträffade ett lik var skyldig att skyla det med stenar.

Labyrinter

Labyrinter

Stenar lagda i labyrintmönster vanligen med åtta eller tolv bågar byggda utifrån en korsformation. De kan ha använts i riter för att förbättra fiskelyckan eller stilla oväder.

Röse

Rösen

Ett röse är en grav där någon betydelsefull person fått sin sista vila. Många av rösena ligger på hög höjd och är från bronsåldern.

Sillsalterier och trankokerier

Sillsalterier och trankokerier

Under medeltiden var sillen en av de viktigaste handelsvarorna och man konserverade den genom saltning. År 1747 började den största sillperioden och det blev för en tid landets största exportvara efter järnet.

Skålgropsstenar

Skålgropsstenar

Offersten eller älvkvarn är andra namn för dessa runda gropar på berghällar eller lösa stenblock. Skålgropsstenarnas ursprungliga funktion är idag oklar men de har använts för att blidka högra makter.

Tomtning

Tomtningar

Kallas också för stenkretsar och var tillfälliga boningar under fiskesäsongen. Stenmurarna tätades med tång och som tak användes segelduken. Tomtningar är en typisk kustföreteelse.

Kontakta

Kultursamordnare
Lotta M Nyberg

Länkar

Databas - Öckeröarnas fornminnen på land och i havetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västarvetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bohusläns museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vestro Gothialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgångspunktenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljud och bild från utställningen: Hembygd - hav, tid, grannarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt