Meny
Sök
Här är du:  

LUPP - Ungdomsenkät

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att kommuner och regioner ska kunna kartlägga ungas livssituation. Resultaten från Lupp utgör ett mycket användbart kunskaps- och beslutsunderlag för nämnder och förvaltningar – och ytterst för arbetet med att förbättra livsvillkoren för Öckerös ungdomar.

Öckerö kommun genomförde Lupp 2011 och exempelvis bygger stora delar av Ungdomsprogrammet på resultaten därifrån. Genom Lupp 2017 följs utvecklingen upp: hur ungdomarna i dag ser på sådant som inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin fritid, hälsa, trygghet och framtid.

Mer om Lupp-undersökningenlänk till annan webbplats

Resultaten Lupp 2017PDF

Gör Lupp-quizlänk till annan webbplats för Öckerös resultat

Ungdomsinflytande

Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik med det nya målet att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Att unga ska ha ett bra liv innebär bland annat en bra levnadsstandard, att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra grupper har.

Genomförande av Lupp 2017 kan knytas till Öckerö kommuns vision 2025 kring demokrati och inflytande där särskilt de unga känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället.

Det går bland annat att knyta an LUPP-resultaten till visionen Öckerö 365 samt mandatmålen för 2019-2022:

  • Mandatmål 3: ”Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande”. Här är det viktigt med ökad samverkan för att minska psykisk ohälsa.
  • Mandatmål 4: ”Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier”. Studiero och trygghet i skolan är viktigt.
  • Mandatmål 10: ”Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.”
    Politikerna betonar att fritiden är viktig för de unga och att det är viktigt med värdegrundsarbete.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt