Meny
Sök
Här är du:  

Genomförande och resultat 2017

Undersökningens målgrupp har 2017 varit kommunens elever i årskurs 8 samt det fåtal ungdomar som pendlar ut till en annan kommuns skola. Totalt utgörs undersökningens urval av 164 åk8-elever. Svarsfrekvensen var hög: 92 procent – lite högre i Brattebergsskolan än i Hedens skola(finns ej åk 8 på Betelskolan). Den goda svarsfrekvensen tillsammans med den begränsade skevheten i bortfallet innebär att svarsunderlaget ger en representativ bild av åk8-eleverna i kommunen i de avseenden som går att kontrollera. Utifrån det mindre bortfall som dock finns i undersökningen, som generellt tenderar att vara kopplat till skolfrånvaro, riskerar resultaten i någon grad att underskatta olika tecken på ohälsa, och tvärtom överskatta engagemang i såväl skolfrågor som vidare samhällsfrågor. Tjejerna är något överrepresenterade bland svaren, men detta är samtidigt osäkert då inte alla har besvarat frågan om kön. När det gäller boendegeografi är Öckerö-borna något överrepresenterade jämfört med övriga.

Resultaten redovisas genomgående uppdelat på tjejer/killar och på boendeområde samt jämförs löpande med ett ”GR-snitt” baserat på samtliga åk8-elever som deltagit i Lupp-undersökningen i någon av de nio kommuner i Göteborgsregionen som samverkat kring Lupp 2017. Utöver Öckerö är gäller det: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund och Tjörn. I flera fall kan Öckerös resultat för 2017 jämföras med resultaten från Lupp 2011.

Lupp 2017 visar till exempel att…

  • Nästan var tredje elev tycker att det finns för lite att göra på fritiden
  • Bara hälften uppger att de alltid är trygga i skolan (inte ens hälften av tjejerna)
  • Drygt hälften uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen (fler tjejer än killar)
  • Nästan 40 procent uppger att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott
  • 9 av 10 tjejer uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem (mindre än varannan kille)
  • Tre av fyra åk8-elever räknar med att de kommer att läsa vidare efter grundskolan (fler tjejer än killar)

Kontakta

Kompletta rapporter

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt