Meny
Sök
Här är du:  

Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsan har till uppgift att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande. I våra kommunala skolor arbetar specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och logoped.


Elevhälsoteam

Elevhälsoteam finns på varje skola där dessa kompetenser ingår och teamet samarbetar med övrig personal på skolan. Det är rektor på skolan som leder elevhälsoteamet.

Behöver ditt barn stöd kontaktar du skolan

Skolsköterska

Erbjuder minst 3 hälsobesök i grundskolan. Utför enklare sjukvårdsinsatser.

I hälsosamtalen pratar skolsköterska om hälsa, skolsituation och livssituation. Undersökning av längd, vikt, syn, hörsel och rygg är exempel på vad som kan ingå i ett besök.

Vaccinationer erbjuds enligt Barnvaccinationsprogrammet i årskurs 2, 6 och 8.

Kurator

Ger handledning och konsultation. Kan erbjuda stöd och motivationssamtal relaterade till skolsituationen. Genomför vissa insatser på gruppnivå.

Psykolog

Ger konsultation och handledning och bidrar med psykologisk kompetens, genomför psykologiska utredningar och bedömningar.

Logoped

Ger konsultation och handledning kring barn och elever som har språkliga svårigheter, läs och skrivsvårigheter. Gör språkliga bedömningar/utredningar .

Specialpedagog

Identifierar, analyserar och undanröjer hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön.

Ger konsultation och handledning, bidrar i arbetet med att genomföra pedagogiska utredningar.

Kontakta

Chef Centrala elevhälsan
Anna Bondemark

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt