Meny
Sök
Här är du:  

Familjecentral

Familjecentralen Navet är familjernas mötesplats i Öckerö kommun. Hit är alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år välkomna. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen).

 

Hjärtat i familjecentralen är den öppna förskolan som vänder sig till dig som är förälder eller annan vuxen med barn mellan 0-6 år. Ingen anmälan behövs och verksamheten är kostnadsfri.

I familjecentralen samarbetar pedagog, föräldrarådgivare (förebyggande socialtjänst), BVC-sköterskor och barnmorskor för familjens bästa. Föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar hålls i familjecentralen. Här erbjuds också olika aktiviteter anpassade efter familjernas behov och önskemål.
Ett nära samarbete sker med biblioteket som ligger i direkt anslutning till familjecentralen, t.ex. genom boktips, sagostunder och barnteater.

På familjecentralen kan du få stöd och svar på dina frågor om hur det är att vara förälder. Det kan handla om samspel, kommunikation, språk, mat, sömn och parrelationen. Om du önskar finns möjlighet till råd- och stödsamtal enskilt eller i grupp.

Familjecentralens mål är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa för barn och föräldrar genom att:

  • säkerställa ett gott bemötande och god service
  • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • främja ett jämställt föräldraskap
  • stärka anknytningen mellan föräldrar och barn
  • främja barnets språkutveckling
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • arbeta hälsofrämjande och förebyggande med tidiga och breda insatser för barn

Besök i form av hälsosamtal och undersökningar m.m. på BMM (Barnmorskemottagning) och BVC (barnavårdscentral) hänvisas till den vårdcentral där du och ditt barn är listat.

Barnmorskegruppenlänk till annan webbplats

Hönö vårdcentrallänk till annan webbplats

Närhälsan Öckerö vårdcentral 
länk till annan webbplats

Familjecentralen hittar du på Sockenvägen 4 på Öckerö.

Familjecentralens samordnare/pedagog:
Eva Wiktorsson, 031 - 97 89 15

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar


Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt