Meny
Sök
Här är du:  

Förberedelseklass

I en förberedelseklass (FBK) går elever från olika delar av världen med olika sorters förutsättningar. De kommer från olika kulturer, är i olika åldrar och har olika skolbakgrund. Många har svåra upplevelser från bland annat krig och flykt med sig. Gemensamt för alla elever i en förberedelseklass är att de kommit till ett nytt land med ett nytt språk och en ny typ av skola. De har inledningsvis inte tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna följa eller tillgodogöra sig undervisning i en ordinarie klass i den svenska skolan.

 

I dagsläget erbjuder Öckerö kommun ingen förberedelseklass i grundskolan utan eleverna integreras direkt i klass.

Nyanlända i gymnasieåldern hänvisas till Göteborg.

Förberedelseklassens syfte och mål

Förberedelseklassens syfte är att förbereda eleverna för den svenska skolan genom att låta dem vänja sig vid det svenska språket och den svenska kulturen. Utbildningen syftar också till att stärka dessa elevers möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Ett led i detta är att genomföra Skolverkets kartläggning för nyanlända och utifrån det materialet planera för individuell skolgång och integrering i ordinarie verksamhet.

Förberedelseklassens mål är att hjälpa varje elev att uppnå en sådan kunskapsnivå i svenska språket att hen kan tillgodogöra sig undervisning i ordinarie klass med hjälp av lärare, kamrater och studiehandledning på modersmålet så tidigt som möjligt.

Bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Inom två månader från inskrivning i den svenska skolan ska en bedömning av den nyanlända elevens kunskaper starta med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända. Bedömningen av elevens kunskaper ska tillsammans med sociala faktorer och elevens ålder vägas in när rektor beslutar om placering i årskurs och klass.

En nyanländ kan vara inskriven i förberedelseklassen i upp till två år, integrering i ordinarie verksamhet sker parallellt med förberedelseklassens undervisning från det att kartläggningen genomförts. Vilka ämnen och i vilken utsträckning eleven följer en ordinarie klass avgörs i varje enskilt fall. Det innebär att varje elev får individuellt planerad skolgång och att undervisningen i skolans olika ämnen successivt flyttas över till ordinarie undervisningsgrupp.


Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Kontakta

Samordnare för nyanlända elever
Annika Lindblom

Mer information

HärPDF hittar du Öckerö kommuns rutiner för nyanlända elever.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt