Meny
Sök
Här är du:  

Försäkringar

Öckerö kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring - avtal UH201714 med Protector Försäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller också för ensamkommande barn och ungdomar.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i försäkringen. För vissa grupper gäller försäkringen endast vid skol-/verksamhetstid. Se nedan. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig genom oförutsedd plötslig yttre händelse.

Observera att försäkringen är en grundförsäkring och endast gäller för olycksfall. Som förälder bör du alltså ha en privat försäkring som även täcker sjukdom och en reseförsäkring.

Mer information om försäkringens innehåll och ersättningsbelopp får du genom försäkringsbeskedet som du hittar länk till i högerspalten.

Åtgärder vid skada
En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

 • Sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål
 • Spara alla kvitton i original
 • Anmäler skada till Protector Försäkringar via telefon 08-410 637 00 eller på Protectors hemsidalänk till annan webbplats.

Tänk på att taxiresor till/från skola skall vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan resan påbörjas.

Vilka omfattas av försäkringen?
Dygnet runt:

 • Barn i förskoleverksamhet, daghem och familjehem
 • Elever i kommunens sär-, grund- och gymnasieskola
 • Elever i friskolor i Öckerö kommun
 • Elever som går i annan kommuns sär-, grund-, gymnasie- eller friskola
 • Ensamkommande flyktingbarn

Skoltid/verksamhetstid:

 • Deltagare i daglig verksamhet
 • Personer organiserade i väntjänst/frivilliga inom kommunal verksamhet
 • Barn omhändertagna enligt LVU eller placerade efter beslut (SoL, LSS)
 • Personer i arbetsmarknadsåtgärder enligt SoL och LSS
 • Arbetslösa ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder till och med 24 år
 • Personer i komvux (grundvux, särvux, gymnasievux och SFI)

Tjänstereseförsäkring
Kommunen har även tecknat en tjänstereseförsäkring med bolaget Europ Assistance som omfattar förutom kommunens anställda och förtroendevalda också elever i årskurs 9 i kommunens grundskola och elever i kommunens gymnasieskola.

Mer om försäkringens innehåll får du genom denna länk: Försäkringsvillkor länk till annan webbplats

Kommunens kontaktperson på avtalet med Protecto och Europ Assistance är ekonomichef Tf Jarl Gustavsson  tel 031-976200.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt