Meny
Sök

Inkomstuppgift

För att bestämma vilken avgift du ska betala ska du lämna inkomstuppgift när du ansöker om förskola eller fritidshem. Du ska också lämna in dina inkomstuppgifter vid förändring av inkomsten.

Redovisning av inkomst

Redovisning av inkomst görs i samband med ansökan via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Därefter lämnas inkomstredovisning i början av varje termin. Det åligger familjen att däremellan meddela eventuella förändringar i den ekonomiska situationen. För barn med växelvis boende lämnas Familje- och inkomstredovisning från respektive vårdnadshavares hushåll. Utebliven inkomstredovisning innebär placering i högsta avgiftsklass.

Avgiftsgrundande inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag enligt följande.

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning
 • Inkomst av rörelse
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
 • Pensioner (ej barnpension)
 • Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn. Merkostnadsdelen ska ej uppges
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (den skattepliktiga delen)

Vad räknas inte som avgiftsgrundande inkomst?

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • SFI
 • försörjningsstöd
 • studiemedel
 • studielån
 • etableringsstöd
 • arbetssökande utan ersättning
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag
 • barnbidrag

Vad menas med hushållets gemensamma ekonomi?

Med hushåll avses: Makar, sammanboende, partnerskap eller ensamstående som lever tillsammans med gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Om månadsinkomsten varierar från månad till månad räknar du ut den genomsnittliga inkomsten och uppger den.

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt