Meny
Sök

Starta fristående verksamhet

Vill du starta en fristående förskola eller pedagogisk verksamhet? Fristående förskolor kan drivas som till exempel föräldrakooperativ eller per­sonal­kooperativ, av en stiftelse eller ett aktiebolag. Nedan kan du läsa mer om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former. Några exempel som finns är en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem, en person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi.

Godkännande från kommunen

Kommunen är skyldig att godkänna de verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Är förskolan öppen för alla barn får din verksamhet också bidrag av kommunen. Kommunen bedömer om du som huvudman har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. För fristående förskolor gäller nämligen samma regler som för kommunala förskolor.

Såhär ansöker du:

Skicka din ansökan till diarium.bou@ockero.se

I ansökan ska du lämna uppgifter om bland annat d:

  • mål och inriktning,
  • lokalisering och hur lokalerna är disponerade,
  • planerad organisation,
  • platsantal och åldersgrupper,
  • personal och kompetensnivå,
  • övriga handlingar som ska bifogas som underlag för barn- och utbildningsnämndens beslut.

Barn- och utbildningsnämnden är den nämnd som ska godkänna din verksamheter. Därför påverkar tiderna för nämndens sammanträden hur lång tid det kan ta innan du får ditt godkännande. Klicka här för att se barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan.

Regler enligt skollagen

Vem som helst kan ansöka om att starta barnomsorg, men för att få starta krävs att du följer de förutsättningar som finns i lagar, föreskrifter och regler.

https://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagarlänk till annan webbplats

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurserlänk till annan webbplats

Tillsyn enligt skollagen

Kommunen ska se till att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i skollag och läroplaner. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför tillsynen.

Regler enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

För att driva en förskola, fritidshem eller skola måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Anmälan ska göras i god tid och innehålla de ritningar och uppgifter om lokalen och verksamheten som behövs för att kommunen ska kunna bedöma om miljöbalkens regler uppfylls.

Anmälan om lokal för undervisningPDF

Regler för barnomsorgstaxa

Avgiften får inte överstiga maxtaxan. Det går däremot bra att ta ut ett lägre belopp. Mer information om kommunens regler och avgifterlänk till annan webbplats för barnomsorg.

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt