Meny
Sök

Vipekärrs förskola


På Vipekärrs förskola går det 95 barn i åldern 1-5 år. Förskolan är centralt belägen på Hönö med närhet till vackra och spännande naturområden.Vi har nära till både hav, strand och skogsområden. Förskolan har tre gårdar med många möjligheter för lek, rörelse på både stora ytor och i små vrår. Vipekärrs förskola består av 5 åldershomogena avdelningar. På Skattkistan och Sagoslottet södra har vi våra yngsta barn. På Trollskogen och Sagoslottet norra samlar vi våra 3-4 åringar och på Drakgrottan har vi våra äldsta barn. Förskolan har ett eget kök där god och näringsrik mat tillagas.

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen. Vi strävar efter att barn och vårdnadshavare är delaktiga, känner tillit till varandra och sig själv samt upplever glädje och framtidstro. Vi arbetar för att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande. Våra ledord är: glädje, trygghet, delaktighet, utforskande och respekt. Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i vårt arbete. Genom den synliggör vi barn och pedagogers lärande. Vi har en god och föränderlig miljö både inne och ute som inbjuder till skapande, experimenterande, lek, rörelse och lärande. Våra tre gårdar ger rika möjligheter för alla åldrar att upptäcka och förundras tillsammans.

Vårt gemensamma projekt är ”Barns möte med språk och kultur” Vi arbetar för att stimulera barns intresse för litteratur där boken, berättandet och samtalet är i centrum. Läsåret 2017/2018 fick pedagogerna möjlighet att gå ”läslyftet i förskolan”. En satsning som utmanar och stimulerar barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Vi använder digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens digitala kompetens. Det kan t.ex. handla om att utveckla den pedagogiska lärmiljön med projiceringar, ljud och ljus, programmering och QR koder. Barnen har tillgång till Ipads för att ges möjlighet att dokumentera, fotografera och arbeta med lärande appar.

Vi organiserar oss stora delar av dagen så att barnen ingår i en mindre grupp. Alla barn är ute minst 1 gång /dag. Våra små barn sover alltid utomhus i vagnar. I våra arbetslag tar vi vara på varandras kompetenser och våra olikheter är en tillgång. Vi reflekterar och utvecklar verksamheten tillsammans i arbetslag och reflektionsgrupper. Det kollegiala lärandet lägger grunden till ett gemensamt arbetssätt och en gemensam barnsyn.

Kontakta

Förskolechef
Linda Andersson

Vipekärr förskola
Drakgrottan 031-96 88 71
Sagoslottet 031-96 66 21
Skattkistan 031-96 23 70
Trollskogen 031-96 88 71

Adress

Besöksadress
Heinövägen 10, Hönö

Postadress
Vipekärrs förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
475 80 Öckerö

Mer information

Du som har ett barn på förskolan hittar mer information om din verksamhet på Unikum.
Länk till Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vipekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt