Meny
Sök
Här är du:  

Vanliga frågor om barnomsorg

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om barnomsorg.

FRÅGOR OM FÖRSÄKRING

Är mitt barn försäkrat under tiden i förskolan?

----------------------------------

FRÅGOR OM UPPSÄGNING AV BARNOMSORG  

Hur lång är uppsägningstiden för min barnomsorgsplats?  

Hur säger man upp sin plats i barnomsorgen?

----------------------------------

ANSÖKAN

Hur ansöker jag om plats i förskola?
Via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur anmäler jag mitt barn till fritids?
Via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När måste jag ansöka om plats?
Ansökan till förskola ska göras senast fyra månader innan du önskar plats. Du kan göra en ansökan om plats i förskola när du vill men ködatum räknas tidigast 4 månader innan önskat placeringsdatum (det vill säga det datum du önskar att barnet ska börja i barnomsorgen). Ex: Jag önskar en plats den 1 september. Tidigaste ködatum blir då den 1 maj.

Anmälan till fritidshem ska göras så fort behovet uppstår och utbildningen ska erbjudas så snart det har framkommit att eleven har behov av plats.

Finns det någon garanti om plats i Öckerö kommun?
Enligt lag är du garanterad en förskoleplats inom fyra månader, och en plats i fritidshem så snart behovet finns.

Vilka alternativ finns till plats i förskola?
När ditt barn har fyllt ett år och innan det har fyllt tre år har du möjlighet att ansöka om vårdnadsbidrag.

Som förälder har du även rätt att välja annan omsorg än plats i kommunal förskola för ditt barn. Det finns flera fristående förskolor öppnas i nytt fönsteri kommunen och du har även möjlighet att själv starta fristående pedagogisk verksamhet. Dessa möjligheter brukar benämnas Barnomsorgspeng.
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
REGLER OCH RIKTLINJER  

Vem har rätt till en förskoleplats?
Barn som är 1-5 år har rätt till plats när föräldern arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. För arbetssökande och föräldralediga är vistelsetiden begränsad till 15 timmar/vecka.

Vem har rätt till en fritidshemsplats?
Elever i förskoleklass till och med det vårterminen det år då eleven fyller 13 år har rätt till plats i fritidshem under den del av dagen då eleven inte går i skola och under lov om föräldern/föräldrarna arbetar eller studerar. Plats ska också erbjudas om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Särskild ansökan skickas i så fall till rektor.

Måste vi bo i Öckerö kommun för att ha rätt till en förskoleplats där?
Nej, om du har särskilda skäl finns möjlighet att få en plats till ditt barn i en annan kommun än hemkommunen.

Vi har delad vårdnad om vårt barn och bor i olika kommuner. Har vi rätt till plats i förskola i båda kommunerna?
Nej, ni har ingen rätt till plats i båda kommunerna.
 
Går det att få plats på en förskola nära vårt arbete?
I första hand försöker vi alltid erbjuda plats på föräldrarnas/vårdnadshavares förstahandsval. Om det inte går så erbjuder vi en plats där det finns.

Vi planerar att flytta till Öckerö kommun, när kan vi ansöka om plats i förskola och fritids?
Ansökan till förskola kan göras när familjen avser att flytta till kommunen men plats kan inte ges förrän fast adress kan anges eller att hemkommunen betalar för platsen. Om ditt barn behöver plats på fritids anger du det när du anmäler flytt till kommuen. Ansök via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Kan vi behålla vår förskoleplats om vi flyttar?
Om man flyttar från Öckerö kommun upphör rätten till förskoleplats i kommunen. Om man däremot flyttar inom kommunen kan man behålla platsen. Om man flyttar till kommun inom GR-samarbetet (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn) har du rätt att behålla platsen till dess att den nya hemkommunen har erbjudit en plats (under förutsättning att du har ansökt om plats i den nya kommunen).
 
Är reglerna för förskola och fritids olika om man studerar eller arbetar?
Nej, samma regler gäller för den som studerar och arbetar.
 
Kan man få förtur i förskolekön om man till exempel studerar?
Nej, ingen får förtur på grund av studier. För övriga förtursregler se Riktlinjer för förskola och fritidshem.PDF
 
Om jag inte är nöjd med mitt barns förskola, har jag då rätt att byta?
Försök att i första hand prata med personalen om varför du inte är nöjd och se om ni kan finna en lösning på problemet.
 
Jag har blivit uppsagd från mitt arbete, får mitt barn fortsätta på fritids?
Nej, plats på fritids är till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Rätten till plats upphör två veckor efter att du slutat arbeta. Meddela personalen på fritids om vilken som är barnets sista dag och säg upp platsen i e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Jag är arbetssökande och undrar hur snabbt jag kan få förskoleplats när behovet uppstår?
Kommunen måste erbjuda en plats inom fyra månader. Vid behov av plats snabbare än så, kontakta vår barnomsorgshandläggare för att se hur möjligheterna ser ut. Om ditt barn redan har omsorg, till exempel allmän förskola eller 15 timmar/vecka, gör du en schemaändring för att utöka vistelsetiden. Schemaändringen görs via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Jag är arbetssökande och undrar hur snabbt jag kan få fritidsplats när behovet uppstår?
Plats på fritids kan erbjudas omgående.
 
Min man har en dotter från en tidigare relation. Får hon gå på fritids när jag är föräldraledig med vårt gemensamma barn?
Ja. Du behöver inte vara hemma med barn som du ej är vårdnadshavare till. Om din man däremot är föräldraledig har hans dotter inte rätt till plats på fritids.
 
----------------------------------------------------------------------   

SCHEMA OCH VISTELSETIDER

Hur lämnar jag mitt barns schema?
Via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Jag är arbetssökande och har rätt att ha mitt barn på förskolan 15 timmar per vecka, kan jag själv bestämma hur timmarna ska fördelas?
De 15 timmarna ska förläggas i samråd med personalen på ditt barns förskola så att de passar förskolans aktiviteter, den övriga barngruppen och dina behov av barnomsorg.
 
Jag är föräldraledig och har mitt andra barn på förskolan 15 timmar per vecka, kan jag själv bestämma hur timmarna ska fördelas?
Nej, timmarna förläggs av personalen så att det passar med den övriga barngruppen, tider för samlingar och måltider med mera. Men självklart kan du lämna önskemål till personalen.
 
Finns det någon förskola i kommunen som har natt-öppet?
Nej, det finns ingen nattöppen förskola i kommunen.
 
Hur länge är förskola och fritids öppet?
Ramtiden för öppethållande är 6.15-18.00 måndag till fredag. Det innebär att du alltid har rätt till barnomsorg mellan dessa tider. Om det inte finns något barn med behov av omsorg så tidigt som 6.15, eller så sent som 18.00, kan förskolan/fritidshemmet öppna senare eller stänga tidigare.
 
Finns det någon förskola som öppnar tidigare än 6.15?
Ja, Vipekärrs förskola öppnar tidigare så sök dig dit om du vet om att du är i behov av omsorg tidigt på morgonen. Vid frågor om öppettider kontakta assistent Madelene Vallström, 031-97 63 26.
 
Jag studerar på universitet och har svårt att fylla i schema för en hel termin i taget. Hur ska jag göra?
Genom e-tjänsten IST Förskola/Fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lämnar du schema för den period som du kan överblicka. Därefter samtalar du med personalen på din förskola om din situation.
 
Jag studerar heltid med mycket självstudier då jag sitter hemma och läser. Får jag ha mitt barn på förskolan under denna tid?
Ja, du har rätt att ha ditt barn på förskola den tid du behöver i skolan och hemma för självstudier.
 
Vilka regler gäller när man studerar på halvfart?
Halvfartsstudier motsvarar ungefär arbete på halvtid. Du har rätt till förskola eller fritids i den mån du behöver för att klara dina studier.
 
Jag studerar på halvfart och arbetar halvtid, vilka regler gäller för mig?
Det motsvarar arbete/studier på heltid och din avgift beräknas på din inkomst.
 
Vi har delad vårdnad av vårt barn. Vilka regler gäller under vår sommarsemester om den inte infaller samtidigt?
Vistelsetiden på förskola och fritids ska utgå från respektive vårdnadshavares behov. Det innebär att ditt barn kan vara på förskolan/fritids de veckor som du arbetar och barnet bor hos dig, även om den andra vårdnadshavaren har semester.
 
Får mitt barn vara på förskolan och fritids när jag är sjukskriven? Behöver jag lämna sjukintyg till förskolan/fritids?
Om ditt barn har en plats på förskola eller fritids avgör du själv som förälder/vårdnadshavare om du är i behov av barnomsorg under tiden du är sjukskriven. Du behöver inte lämna något sjukintyg till förskolan eller fritids.
 
När jag får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn, får syskonet lämnas på förskolan då?
Ja, så länge sjukdomen inte är mycket smittsam och syskon rekommenderas att vara hemma.

Jag arbetar heltid under vissa veckor, och är helt ledig vissa veckor. Vilka vistelsetider gäller för mitt barn?
Under de veckor du arbetar har barnet rätt till omsorg i den mån som arbetet kräver. Om ditt barn går i förskola har det rätt till en vistelsetid på 15 timmar per helgfri vecka. Detta för att inte komma ifrån gemenskap och verksamhet under en längre period. Om ditt barn går i skola och fritids har det inte rätt till fritids under dina lediga veckor.
 
----------------------------------------------------------------------   

AVGIFTER  

Vad kostar det att ha sitt barn på förskola?

Avgiften är beroende av hushållets totala bruttoinkomst och antalet placerade barn i familjen. Om hushållets totala bruttomånadsinkomst överstiger 46 080 kr betalas maxtaxa. Maxtaxa är ett avgiftssystem som regeringen beslutat och som innebär att avgiften maximalt blir 1 362 kronor/månad. De barn som endast deltar i allmän förskola 15 timmar per vecka under skolans läsår betalar ingen avgift.  

Förskola 1-2 år

Barn 1:  3% av avgiftsgrundande inkomst         max 1 362 kronor/månad
Barn 2:  2% av avgiftsgrundande inkomst         max 908 kronor/månad
Barn 3:  1% av avgiftsgrundande inkomst         max 454 kronor/månad

Förskola 3-5 år; mer än 15 tim/vecka 15 tim per vecka är avgiftsfri. (Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna)

Barn 1:  3 % avgiftsgrundande inkomst            max 979 kronor/månad
Barn 2:  2 % avgiftsgrundande inkomst            max 653 kronor/månad
Barn 3:  1% avgiftsgrundande inkomst             max 326 kronor/månad
Barn 4:  Ingen avgift  

Vad kostar det att ha sitt barn på fritidshem?
Öckerö kommun använder maxtaxa som är ett avgiftssystem som regeringen beslutat. Avgiften är beroende av hushållets bruttoinkomst och antalet placerade barn i familjen.  

Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst        max 908 kronor/månad
Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst        max 454 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst        max 454 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift
 
Vad kostar det att vara på fritidshem bara på loven?
Avgift för endast lovomsorg är 100 kr per dag.
 
Jag är arbetssökande, men vikarierar ibland och är då i behov av omsorg. Vad ska jag betala?
Du abonnerar på en plats och ska betala enligt ordinarie taxa. Om ditt barn är 3 år eller äldre får du avdrag för 15 timmar/vecka.
 
Betalar man avgift även när barnet är ledigt?
Ja, du betalar för platsen enligt abonnemangsprincipen.
 
Vem ska betala räkningen för förskola och fritids om vårt barn bor varannan vecka hos oss föräldrar?
Vi erbjuder en delad faktura för er som har delad vårdnad. Avgiften beräknas utifrån var och ens hushållsekonomi, och viktas sedan utifrån varje hushålls inkomst. Var och en är ansvarig för sin egen faktura och för att säga upp platsen.
 
Betalas avgiften i förskott eller i efterskott?
Avgiften betalas två månader i efterskott, det vill säga i slutet på september betalar du för din barnomsorg under juli månad. Fakturan skickas ut i slutet av varje månad.
 
Kan jag betala via autogiro?
Ja, fyll i och skicka in blanketten Ansökan om autogiro.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Vad händer om jag inte betalar min avgift?
Du får en påminnelse från kommunen 7 dagar efter att räkningen förfallit. Om räkningen trots detta inte betalas skickas ett inkassokrav från inkassobolaget Prioritet Inkasso 20 dagar efter förfallodatum. Du kan förlora din rätt till barnomsorgsplats om inte avgiften betalas. Observera att du inte kan få någon ny barnomsorgsplats om du har obetalda barnomsorgsavgifter. 
 
Om jag har en barnomsorgsskuld, kan jag då få en avbetalningsplan?
Ja, kontakta inkassobolaget Prioritet Inkasso (tfn: 031-200 100).

Hur lämnar jag inkomstuppgift?
Via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshemlänk till annan webbplats

När ska jag lämna inkomstuppgift?
När ditt barn fått plats och när din inkomst förändrats. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift placeras du automatiskt i den högsta avgiftsklassen.
 
Hur räknas min avgift för förskola och fritidshem ut om jag bara har inkomst en viss del av året?
Avgiften räknas ut per månad, det vill säga om du tjänar 16 000 kr i februari och 0 kr resten av året så är din avgift 3% av din inkomst i februari och 0 kr resten av året. 
 
----------------------------------------------------------------------   

FÖRSÄKRING

Är mitt barn försäkrat under tiden i förskolan och fritids?
Barn och ungdomar som går i förskola och skola i Öckerö kommun omfattas av kommunens försäkring hos Protector. Det innebär att de är försäkrade mot olyckshändelser både under och efter skoltid. Läs mer om försäkring här.
 
----------------------------------------------------------------------   

UPPSÄGNING AV BARNOMSORG  

Hur lång är uppsägningstiden för platsen på förskola och fritids?
Uppsägningstiden är 1 månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. 
 
Hur säger man upp sin plats?
Via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

----------------------------------------------------------------------   

ÖVRIGA FRÅGOR  

Vad är allmän förskola?
Alla tre-, fyra- och femåringar erbjuds att gå på förskola femton timmar i veckan utan kostnad. Allmän förskola gäller terminsvis från och med första juli det år barnet fyller tre år. Allmän förskola följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga på skolans lov. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen. Verksamheten är frivillig och heter "allmän" eftersom den erbjuds alla barn från tre års ålder.


ORDFÖRKLARINGAR
Allmän förskola - de 15 avgiftsfria timmarna i förskola som erbjuds alla barn mellan 3 och 5 år
Barnomsorgspeng den summa som kommunen betalar till de fristående aktörer som finns som alternativ till kommunal förskola, fritidshem och kommunal pedagogisk omsorg
Fristående förskola förskola som drivs av annan huvudman än kommunen
Fritidshem - tidigare kallad skolbarnomsorg. Benämns ofta fritids
Förskola — tidigare kallad dagis eller daghem
Placering — plats i förskola eller fritidshem
Pedagogisk omsorg — tidigare kallad familjedaghem eller dagbarnvårdare/dagmamma
 
 
 

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt