Meny
Sök

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 blir Förskoleklassen obligatorisk och Sverige får en 10-årig grundskola.

 

Att gå i förskoleklass innebär bland annat följande:

  • Närvaron i förskoleklassen blir obligatorisk och följer de regler för ledigheter, frånvaro etc. som grundskolorna tidigare haft
  • Eleverna i Förskoleklassen har rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider.
  • Eleverna i Förskoleklassen har rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.

Förskoleklassen mål och innehåll beskrivs i Läroplanens 3:e kapitel, gå gärna in och läs. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass/laroplan-for-forskoleklassen-1.255643länk till annan webbplats

Hur går skolvalet till?

När skolvalet öppnar får vårdnadshavare en blankett om skolval hemskickad till sig. Där fyller vårdnadshavare i vilken skola man önskar få sitt barn placerad i. Denna skickas sedan tillbaka till barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut om placering tas av rektor och meddelas via utskick i slutet av mars.

Behöver du söka plats på fritids i samband med skolstart?länk till annan webbplats

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt