Meny
Sök

Brattebergsskolan F-6

Brattebergsskolan har ca 150 elever i årskurs F-6 och är en del i den nybyggda Brattebergsskolan på Öckerö. Vi befinner oss i nybyggda lokaler som är moderna och anpassade efter framtidens behov.

 

Brattebergsskola F-6 arbetar i åldershomogena klasser men samarbetar mellan grupperna då det är lämpligt. Vi arbetar utifrån från en helhetssyn på barnen. Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbetet då tryggheten för alla våra barn/elever är en av våra grundpelare. På skolan råder ett gott klimat och här trivs barn och vuxna tillsammans.

Måluppfyllelsen är god vilket ger oss utrymme att ytterligare fokusera på ökade kunskaper och att ge eleverna ökad lust att lära. Här bedrivs också slöjd i en form som kallas Öppen verkstad, där slöjdlärarna och klassläraren arbetar tillsammans med barnen i slöjdprocessen.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten välkomnar barnen både före och efter skoldagen. På fritids är det viktigt med rörelse och utevistelse. Brattebergs fritids har utflykter i närområdets fina omgivningar. Besök vid badet om sommaren och i ishallen om vintern är några exempel. Att ta vara på vår miljö genom ett ansvarsfullt användande av resurser talar vi om med fritidshemsbarnen.

Kontakt

Postadress:
Öckerö kommun
Brattebergs skola
475 80 Öckerö

Besöksadress:
Brattevägen 34
Öckerö

Brattebergs Fritidshem
031-97 63 83

Sjukanmälan

Telefon: 0515-86 907

Ha elevens personnummer
till hands.

Sjukanmälan ska göras före kl. 08.00

Mer information om frånvaro via skola24

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt