Meny
Sök

Val av skola

Här kan du läsa mer om kommunens regler för skolval. Sidan vänder sig dels till dig som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja i förskoleklass, dels till vårdnadshavare till barn som omfattas av skolvalet av annan anledning som du kan läsa om nedan.

Hitta på sidan:

  1. Vilka omfattas av skolvalet?
  2. Regler vid skolval
  3. Kan man önska klass, grupp eller lärare?
  4. Hur går skolvalet till?
  5. Vad händer om man inte gör ett aktivt skolval?

 

Vilka omfattas av skolvalet?

Vårdnadshavare för alla barn som fyller 6 år under året då skolvalet genomförs har möjlighet att välja förskoleklass för barnet.

Om barnet ska börja i skolår 1 och inte har gått i förskoleklass tidigare, måste vårdnadshavarna välja skola för sitt barn.

Om de högre skolåren inte finns på elevens nuvarande skola ska elevens vårdnadshavare välja en annan skola för att eleven ska kunna fortsätta sin skolgång. Om en elev vill byta skola trots att den nuvarande skolan erbjuder påföljande skolår, kan elevens vårdnadshavare ansöka om byte till en annan skola för sitt barn.

För elever som ska påbörja årskurs 7 och som inte går på en F-9 skola reserveras en plats på någon av våra högstadieskolor enligt närhetsprincipen. Önskas en annan skola än den som eleven reserverats plats på kan vårdnadshavare ansöka om byte till annan skola.

Regler vid skolval

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om vilka regler som ska gälla för det kommunala skolvalet i Öckerö kommun, utöver de som finns i skollagen. Skollagen anger att en elev i första hand ska placeras vid den skolenhet som elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Läs reglerna i sin helhetPDF

Kan man önska klass, grupp eller lärare?

När en elev placerats på en av Öckerö kommuns kommunala skolor är det rektor som har ansvar för den specifika skolan. Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektorns ansvar. Det går därför inte att önska val av klass, grupp eller lärare.

Hur går skolvalet till?

När skolvalet öppnar får vårdnadshavare en blankett om skolval hemskickad till sig. Där fyller vårdnadshavare i vilken skola man önskar få sitt barn placerad i. Denna skickas sedan tillbaka till barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut om placering tas av rektor och meddelas via utskick i slutet av mars. Blanketten skickas ut innan skolvalet öppnar det året barnet ska fylla sex år.

Behöver du söka plats på fritids i samband med skolstart?

Vad händer om man inte gör ett aktivt skolval?

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever som har Öckerö kommun som hemkommun går i skolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, tillexempel att det finns två vårdnadshavare och dessa inte är överens om valet. Om vårdnadshavarna inte gör ett aktivt och giltigt skolval placeras eleven av barn- och utbildningsförvaltningen i enighet med skollagen.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Övrig information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt