Meny
Sök
Här är du:  

Måltider i skola och förskola

Kostenheten arbetar utifrån tre ledord: medvetenhet, matglädje och motivation.

Vi ansvarar för maten som serveras i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden.

1. Veckans matsedel

 

 

2. Lagkrav, riktlinjer och beslut som styr vårt arbete

För livsmedelshygien och egenkontroll finns rutiner framtagna som följer svensk lagstiftning. Dokumentation av dessa delar har under 2017 digitaliserats och det system som används ägs av företaget Normor, som är ett certifierat företag inom branschen. 2017 har alla inom kostenheten deltagit på utbildning för hantering av systemet och vidareutbildning sker återkommande.

Fördjupade rutinhandlingar finns för alla kök i Normors system och delges alla anställda så att de kan arbeta utefter rådande lagar och föreskrifter. I systemet finns även rutiner för personliga hygienkrav, rutiner kring magsjukdom och utlandsvistelse som ska upprätthållas och efterlevas av alla anställda.

Vi följer gällande råd och riktlinjer som livsmedelsverket förespråkar samt följer lagkravet på en näringsriktig skollunch, som fördes in i skollagen år 2011. För att utföra detta använder vi oss bland annat av ett kostdatasystem vid namn Matilda.

Inom kommunen finns egna uppsatta mål som vi också arbetar kontinuerligt med gällande:

  • Minskat matsvinn
  • Ekologisk livsmedelsanväning*

* Vid senaste mätningen, som utfördes under 2017, hade vi uppnått 37% ekologiska inköp och i den nationella rankningen som sammanställs av Ekomatsligan hamnade vi på plats 37 av landets 235 kommuner.

3. Öckerö kommuns skol- och förskolekök

Ansvaret som skol- och förskoleköken i Öckerö kommun har är att vi erbjuder en god, näringsriktig och säker lunch.

Idag vet vi att måltiden är komplex, och att det inte bara är maten som är viktig, motiverar det oss till att arbeta brett för att uppnå våra mål. Vi arbetar med:

  • Tallriksmodellen, som fortfarande är en aktuell, bra och enkel visuell bild för att upplysa om hur fördelningen mellan olika livsmedel på tallriken bör se ut.
  • Matråd erbjuds våra unga gäster kontinuerligt, där vi öppnar upp för dialog med våra unga gäster och synpunkter på måltiden kan ventileras.
  • Recept- och matsedelsplanering görs i ett kostdataprogram för att säkra att näringsriktigheten och säkerhet uppnås.

4. Riktlinjer kring måltider i skola och förskola

De senaste råden från Livsmedelsverket lyfter fram vikten av en helhetsbild av måltiden. Arbetet har lett fram till en visuell bild som demonstrerar hur de olika faktorerna samspelar med varandra. Modellen kallas måltidsmodellen:

 

Måltidskvalitet och matglädje

En bra skolmåltid är inte bara det som ligger på tallriken. Uppfattningen om vad måltidskvalitet innebär kan skilja sig från person till person. Det är en fördel om skolan har en gemensam bild av vad en bra måltid är. Som stöd för det finns en måltidsmodell i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Vissa områden, näringsriktig och säker, omfattas av krav i lagstiftningen. Med hållbar menas måltider som tar hänsyn till miljö och klimat. Områdena god och trivsam är viktiga för att maten och måltiden ska komma matgästen tillgodo. Med integrerad menas att måltiden kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten och en integrerad del av skoldagen.

Ansvaret för att skolmåltiderna ska bli riktigt bra vilar på hela skolan.

(SLV. Sammanfattning informationsblad bra mat i skolan)

Förskolepersonal, lärare och rektorer har med kostpersonalen ett gemensamt uppdrag kring måltidssituationen som bilden ovan visar. Detta innebär att fortsättningsvis blir dessa professioner högst delaktiga som en förlängd arm till barn/elever. Vi delar ett gemensamt arbete och behöver ha samsyn på uppdraget med näring och kvalitet rörande måltidens olika delar då de blir avgörande för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra unga gäster.

Måltidsordning

Enligt näringsrekommendationer fördelas det dagliga intaget av mat på tre huvudmål och ett till tre mellanmål beroende på hur den individuella aktivitetsnivån är.

Dagsbehovet av energi bör fördelas enligt följande på det tre huvudmålen samt mellanmål:

Frukost 20-25 %

Lunch 25-35 %

Middag 25-35 %

Mellanmål 5-30 %

Det fetmarkerade ovan är de måltider som vi inom kostenheten kan stå till tjänst med.

Vi har ett riktvärde vid vår planering att erbjuda 30 % av energibehovet på lunchen. För barn i förskola som är under två år beaktas att lite extra fett av bra kvalitet bör tillsättas, då dessa barn har ett något större behov av energi än man har i senare åldrar. Enklast är att exempelvis tillsätta en kallpressad rapsolja i exempelvis i en sås, soppa, mos.

Mellanmål

För barn som har barnomsorg eller fritids erbjuds utöver lunchen även frukost och ett mellanmål om så önskas.
Riktvärdet för planering av mellanmål ligger på ca. 10 -15 E%.

Röd tråd kring alla måltider

Då de allra flesta människor gamla som unga i Sverige idag inte äter den rekommenderade mängden frukt och grönsaker på 500g/dag är detta något som vi tillsammans med pedagoger och föräldrar arbetar med att uppmuntra. Vi inom kostenheten bidrar genom att servera olika typer av grönsaker, i olika storlek, form och färg.

Vid planering av måltider finns en mångfacetterad karta med riktlinjer att beakta där minimal socker användning, ökat fiberintag, bra val av kolhydrater m.m. ingår.

Eftersom måltiden och i synnerhet vad som kommer i magen på våra gäster påverkas av många saker bland annat det utbud som finns tillgängligt runtomkring måltiderna har även skola och ansvarig rektor ansvar för att måltiden skall bli näringsriktigt och faktiskt hamna i magen.
Ett första steg är att endast servera bra mellanmålsalternativ i kafeterian men en annan del är även att alla pedagogerna som är delaktiga i den pedagogiska måltiden får kunskap om de riktlinjer som råder så att rätt förutsättningar ges att kunna leva upp till det ansvar som pedagoger är bärare och utförare av.

Önskar du mer information om kostenheten

Är du mer nyfiken på vår verksamhet är du varmt välkommen att delge din förskolechef/rektor att du önskar en punkt på nästkommande husråd med matfrågor. Då kan förskolechef/rektor bjuda in ansvarig från det kök som ditt/dina barn får mat ifrån, så får vi en chans att ventilera tankar och funderingar.

4. Specialkost i förskola och skola

Allergier, sjukdomstillstånd och andra speciella behov kan uppstå för alla och vi i kostenheten bistår då med vår kompetens i samverkan med andra viktiga yrkeskårer för att möjliggöra en god och näringsriktig måltid även för dem.

Rutinerna för vem man kontaktar beror på vilken ålder du, eller den du representerar, har. Därför hänvisar vi dig till Öckerö kommuns hemsida för mer information.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt