Meny
Sök
Här är du:  

Synpunkter

Vi vill bli bättre
Alla synpunkter är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår service, både för dig och för andra.

Vi vill ha en öppen dialog med föräldrar och barn i vår verksamhet därför uppmuntras föräldrar först och främst att tala med personal på barnens skola och förskola. Vid frågor eller synpunkter om vår verksamhet är föräldrar alltid välkomna att kontakta barnens rektor eller förskolechef.

Om dialog med personal och/eller rektor och förskolechef inte löser problemen, eller om kontakten upplevs som för känslig, finns möjlighet att skriva ner klagomål, synpunkter, förslag eller beröm och skicka dem till oss. Det kan göras här på hemsidan genom att fylla i det formulär som finns i vänsterkolumnen på alla sidor eller genom att använda vår kommungemensamma blankettPDF. Klagomål kan även framföras, till exempel via telefon, till personalen på Kommunservice som då skriver dem.

Klagomål och synpunkter får lämnas anonymt. Återkoppling och hjälp kan dock endast ges om namn och telefonnummer eller e-postadress anges.

Vad händer efter att du lämnat en synpunkt eller klagomål?
1.    De klagomål som lämnas via hemsidan eller genom klagomålsblanketten lämnas eller skickas till Kommunservice i Kommunhuset.
2.    Kommunservice meddelar avsändaren att klagomålet har kommit in och tagits emot.
3.    Kommunservice vidarebefordrar klagomålet till Barn- och utbildningsförvaltningens e-postbrevlåda (diarium.bou@ockero.se)
4.    Registratorn diareför/registrerar klagomålet och bedömer vem som ska hantera ärendet
5.    Om avsändaren vill ha svar på klagomålet kontaktas hon/han av den som utsetts att svara. Detta ska ske skyndsamt. Kopia på svar skickas till Barn- och utbildningsförvaltningens e-postbrevlåda (diarium.bou@ockero.se) för diarieföring.
6.    Klagomål som bedöms som allvarliga lämnas till skolchef och Barn- och utbildningsnämndens ordförande och presidie informeras.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt