Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-tjänster och blanketter

Din sökning * gav 23 träffar

Ämne

 • Barn och utbildning (23)
 • Besöka och uppleva (2)
 • Bo, trafik och miljö (2)
 • Företag och näringsliv (3)
 • Kommun och politik (2)
 • Kultur och fritid (2)
 • Omsorg och stöd (2)

Typ av service

 • Dialog och synpunkter (2)
 • Fritidshem (4)
 • Förskola (8)
 • Försäkringar (1)
 • Grundskola (15)
 • Gymnasium (3)
 • Komvux (1)
 • Skolskjuts (1)
 1. Anhörigförteckning för barn och elever

  Varje läsår ska du som vårdnadshavare lämna en anhörigförteckning in till barnets avdelning/klass på förskolan/skolan. Publicerad den: 2019-07-02 11.39 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail Din synpunkt eller

 2. Anmäl behov av specialkost

  Om ditt barn behöver specialkost måste du fylla i blanketten Anmälan om specialkost och lämna till skolsköterskan. För barn i förskolan lämnas blanketten in till ditt barns mentor/kontaktperson i förskolan. Publicerad den:

 3. Anmäl elevskada

  Om ditt barn skadat sig i förskolan eller skolan anmäler du det till Protector försäkring. Öckerö kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring - avtal UH201714 med Protector Försäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar

  E-tjänst: Elevskadeblankettlänk till annan webbplats
 4. Anmäl frånvaro för elev

  Om ditt barn är sjukt eller behöver vara frånvarande av andra skäl måste du anmäla frånvaro. Du kan anmäla frånvaro på flera sätt. Frånvaroanmälan ska göras före kl 08.00 Mobilappen Unikum Familj Klicka på frånvaro Välj barn

 5. Ansök om byte av skola, klass eller språk

  Om en elev vill byta skola, klass eller språk måste du som vårdnadshavare ansöka om detta. Publicerad den: 2019-07-04 16.26 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail Din synpunkt eller fundering Kontakt Vänd

 6. Ansök om inackorderingstillägg

  Om du är elev vid en gymnasieskola i en annan kommun kan du ha rätt att söka inackorderingstillägg. Studerande vid folkhögskolor, fristående skolor med flera kan söka statligt inackorderingstillägg hos CSN . Sista

 7. Ansök om konto till Skola24

  Här ansöker du om konto för att hantera frånvaro via app och webb i Skola 24 Du behöver endast fylla i uppgifter för den vårdnadshavare som behöver ett nytt konto eller lösenord. 1. Personuppgifter Elev Förnamn *

 8. Ansökan om att starta och driva fristående pedagogisk verksamhet

  Om du vill starta en fristående förskola eller pedagogisk verksamhet måste du ansöka om till kommunen? Fristående förskolor kan drivas som till exempel föräldrakooperativ eller

 9. Lämna synpunkter, klagomål och beröm

  Lämna synpunkter och klagomål Här kan du som kommuninvånare lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Vi vill bli bättre! Alla synpunkter är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att

 10. Skicka meddelande

  Oavsett vad ditt ärende gäller eller vem du behöver få tag i är du välkommen att kontaka oss via detta formulär. Vi ser till rätt funktion i vår organisation tar hand om ditt ärende. Vill du hellre prata med någon så ring