Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-tjänster och blanketter

Öckerö kommun har lanserat en portal för e-tjänster. E-tjänsterna är tillgängliga för alla invånare, företagare och föreningar dygnet runt. Genom inloggning med bank-id ger det dig en enkel och säker digital väg in i kommunen. Du får även en personlig översikt över dina ärenden på Mina sidor.

Gå till e-tjänstportalen och Mina sidorlänk till annan webbplats

Du kan fortfarande hitta alla blanketter och e-tjänster här men du kommer att länkas vidare till de nya e-tjänsterna där du kan logga in och spara dina ansökningar.

Din sökning * gav 26 träffar

Ämne

 • Barn och utbildning (26)
 • Besöka och uppleva (2)
 • Bo, trafik och miljö (3)
 • Företag och näringsliv (3)
 • Kommun och politik (3)
 • Kultur och fritid (2)
 • Omsorg och stöd (3)

Typ av service

 • Dialog och synpunkter (2)
 • Ekonomi och fakturor (1)
 • Fritidshem (5)
 • Förskola (10)
 • Försäkringar (1)
 • Grundskola (16)
 • Gymnasium (3)
 • Komvux (1)
 • Skolskjuts (1)
 1. Anhörigförteckning för barn och elever

  Varje läsår ska du som vårdnadshavare lämna en anhörigförteckning in till barnets avdelning/klass på förskolan/skolan. Publicerad den: 2019-07-02 11.39 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail Din synpunkt eller

 2. Anmäl behov av barnomsorg under skollov

  För att kunna planera vår verksamhet under skolloven behöver vi veta vilka tider ditt barn kommer att vara på fritidshemmet eller förskolan. Anmälan öppnar en månad innan varje lov. Publicerad den: 2020-02-03

 3. Anmäl behov av specialkost

  Om ditt barn behöver specialkost måste du fylla i blanketten Anmälan om specialkost och lämna till skolsköterskan. För barn i förskolan lämnas blanketten in till ditt barns mentor/kontaktperson i förskolan. Publicerad den:

 4. Anmäl elevskada

  Om ditt barn skadat sig i förskolan eller skolan anmäler du det till Protector försäkring. Öckerö kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring - avtal UH201714 med Protector Försäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar

  E-tjänst: Elevskadeblankettlänk till annan webbplats
 5. Anmäl frånvaro för elev

  Om ditt barn är sjukt eller behöver vara frånvarande av andra skäl måste du anmäla frånvaro. Du kan anmäla frånvaro på flera sätt. Frånvaroanmälan ska göras före kl 08.00 Mobilappen Unikum Familj Klicka på frånvaro Välj barn

 6. Ansökan om tilläggsbelopp

  Enligt skollagen ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp ska endast lämnas för elever som har ett omfattande behov av

 7. Ansök om byte av skola, klass eller språk

  Om en elev vill byta skola, klass eller språk måste du som vårdnadshavare ansöka om detta. Publicerad den: 2019-07-04 16.26 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail Din synpunkt eller fundering Kontakt Vänd

 8. Ansök om inackorderingstillägg

  Om du är elev vid en gymnasieskola i en annan kommun kan du ha rätt att söka inackorderingstillägg. Studerande vid folkhögskolor, fristående skolor med flera kan söka statligt inackorderingstillägg hos CSN . Sista

 9. Ansök om konto till Skola24

  Här ansöker du om konto för att hantera frånvaro via app och webb i Skola 24 Du behöver endast fylla i uppgifter för den vårdnadshavare som behöver ett nytt konto eller lösenord. 1. Personuppgifter Elev Förnamn *

 10. Ansök om ledighet utanför lov i grundskolan

  Om du vill vara ledig på skoldagar måste du ansöka om lov. Läraren kan bevilja eleven en kortare ledighet utanför lov. Vid speciella skäl kan längre ledighet medges. Enligt skollagen kan rektorn endast