Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-tjänster och blanketter

Öckerö kommun har lanserat en portal för e-tjänster. E-tjänsterna är tillgängliga för alla invånare, företagare och föreningar dygnet runt. Genom inloggning med bank-id ger det dig en enkel och säker digital väg in i kommunen. Du får även en personlig översikt över dina ärenden på Mina sidor.

Gå till e-tjänstportalen och Mina sidorlänk till annan webbplats

Du kan fortfarande hitta alla blanketter och e-tjänster här men du kommer att länkas vidare till de nya e-tjänsterna där du kan logga in och spara dina ansökningar.

Din sökning * gav 65 träffar

Ämne

 • Barn och utbildning (3)
 • Besöka och uppleva (2)
 • Bo, trafik och miljö (65)
 • Företag och näringsliv (35)
 • Kommun och politik (3)
 • Kultur och fritid (2)
 • Omsorg och stöd (4)

Typ av service

 • Avfall och återvinning (10)
 • Bostadsanpassning (2)
 • Brandskydd (1)
 • Bygga nytt, ändra eller riva (11)
 • Cisterner (2)
 • Daglig verksamhet (1)
 • Dialog och synpunkter (2)
 • Djur (2)
 • Ekonomi och fakturor (1)
 • Färdtjänst (3)
 • Kart- och mättjänster (1)
 • Livsmedelsverksamhet (8)
 • Matförgiftning (1)
 • Miljöfarlig verksamhet (17)
 • Mitt boende (11)
 • Parkeringstillstånd (1)
 • Servera alkohol (1)
 • Trafik och gata (1)
 • Vatten och avlopp (3)
 1. Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

  Enligt miljöbalken 9 kap. 6 § och miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 10 §. Informera kommunen i god tid innan verksamheten upphör på platsen. För vissa verksamheter finns krav på att en

 2. Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  Miljöbalken 9 kap 6 §. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Senast uppdaterad: 2020-12-22 15.23 Publicerad: 2019-03-27 13.36 Vill du kontakta

 3. Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

  Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 4 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 10.50. Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter. Senast uppdaterad:

 4. Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål

  Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 90.141 Återvinning av avfall för anläggningsändamål. Senast uppdaterad:

 5. Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

  Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. Senast uppdaterad: 2020-12-22 15.24 Publicerad: 2019-03-27 13.41 Vill du

 6. Anmälan om driftstörning - avvikelse

  Enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll) Senast uppdaterad: 2020-12-22 15.25 Publicerad: 2019-03-27 13.43 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mejladress Din synpunkt eller fundering

 7. Anmälan om installation av oljeavskiljare

  Miljöbalken 2 kap., 15 kap. och 26 kap. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 21 §. Tänk på att olja som avskiljs i oljeavskiljaren klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927 och

 8. Anmälan om sanering av förorenad byggnad

  Sanering av förorenad byggnad enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Senast uppdaterad: 2020-12-22 15.25 Publicerad: 2019-03-27 13.46 Vill du kontakta redaktören? X Namn

 9. Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

  Anmälan enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande

 10. Ansökan om dispens för gödselspridning

  Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring. Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00