Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-tjänster och blanketter

Öckerö kommun har lanserat en portal för e-tjänster. E-tjänsterna är tillgängliga för alla invånare, företagare och föreningar dygnet runt. Genom inloggning med bank-id ger det dig en enkel och säker digital väg in i kommunen. Du får även en personlig översikt över dina ärenden på Mina sidor.

Gå till e-tjänstportalen och Mina sidorlänk till annan webbplats

Du kan fortfarande hitta alla blanketter och e-tjänster här men du kommer att länkas vidare till de nya e-tjänsterna där du kan logga in och spara dina ansökningar.

Din sökning * gav 35 träffar

Ämne

 • Barn och utbildning (2)
 • Besöka och uppleva (2)
 • Bo, trafik och miljö (35)
 • Företag och näringsliv (35)
 • Kommun och politik (2)
 • Kultur och fritid (2)
 • Omsorg och stöd (2)

Typ av service

 • Brandskydd (1)
 • Bygga nytt, ändra eller riva (6)
 • Cisterner (2)
 • Dialog och synpunkter (2)
 • Livsmedelsverksamhet (8)
 • Matförgiftning (1)
 • Miljöfarlig verksamhet (14)
 • Mitt boende (1)
 • Servera alkohol (1)
 1. Anmälan om eldstad/rökkanal

  För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till kommunen. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära

 2. Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

  En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation

 3. Ansökan om förhandsbesked

  Planerar du att bygga nytt utanför detaljplanerat område. Då kan du behöva söka förhandsbesked innan du söker om bygglov. Ett förhandsbesked är inte ett medgivande till en byggnadsåtgärd. Ett förhandsbesked är i första hand

 4. Ansökan om rivningslov

  Ska du riva någonting? Då kan du behöva söka rivningslov eller göra en anmälan till kommunen. Du måste ha rivningslov om du ska riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Rivningslov behövs dock inte för att

 5. Ansökan om marklov

  Marklov innebär att man får tillstånd att göra en betydande förändring av marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras med mer eller med mindre än 0,5 meter. Ansökningsblankett marklov Anmälan

 6. Ansökan om strandskyddsdispens

  Inom strandskyddsområde är det generellt förbjudet att utföra vissa åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan man ansöka om strandskyddsdispens. Publicerad den: 2019-03-27 15.01 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail

 7. Lämna synpunkter, klagomål och beröm

  Lämna synpunkter och klagomål Här kan du som kommuninvånare lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Vi vill bli bättre! Alla synpunkter är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att

 8. Skicka meddelande

  Oavsett vad ditt ärende gäller eller vem du behöver få tag i är du välkommen att kontaka oss via detta formulär. Vi ser till rätt funktion i vår organisation tar hand om ditt ärende. Vill du hellre prata med någon så ring

 9. Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

  Enligt miljöbalken 9 kap. 6 § och miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 10 §. Informera kommunen i god tid innan verksamheten upphör på platsen. För vissa verksamheter finns krav på att en

 10. Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  Miljöbalken 9 kap 6 §. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Publicerad den: 2019-03-27 13.36 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail Din synpunkt