Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om byte av skola, klass eller språk

Om en elev vill byta skola, klass eller språk måste du som vårdnadshavare ansöka om detta.

Publicerad den: 2019-07-04 16.26
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö