Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om plats på förskola

För att ditt barn ska få börja i förskola måste du ansöka om en plats.

Ansökan till förskola ska göras senast fyra månader innan du önskar plats. Du kan göra en ansökan om plats i förskola när du vill men ködatum räknas tidigast fyra månader innan önskat placeringsdatum (det vill säga det datum du önskar att barnet ska börja i barnomsorgen). Ex: Jag önskar en plats den 1 september. Tidigaste ködatum blir då den 1 maj.

Publicerad den: 2019-07-01 13.41
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö