Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anhörigförteckning för barn och elever

Varje läsår ska du som vårdnadshavare lämna en anhörigförteckning in till barnets avdelning/klass på förskolan/skolan.

Senast uppdaterad: 2020-09-11 08.39

Publicerad: 2019-07-02 11.39
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö