Anhörigförteckning för barn och elever

Varje läsår ska du som vårdnadshavare lämna en anhörigförteckning in till barnets avdelning/klass på förskolan/skolan.

Senast uppdaterad: 2020-09-11 08.39

Publicerad: 2019-07-02 11.39
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö